logo
odzwiedziło nas : 173533 osób | godziny otwarcia:

pn, cz, pt 9.00-17.00 oraz wt, śr 8.00-19.00

| facebook

ABC czytelnika

Jak się zapisać do biblioteki?

Wystarczy mieć przy sobie dowolny dokument tożsamości i wypełnic kartę zapisu do biblioteki, wpisując następujące dane: imię i nazwisko, adres, pełną datę urodzenia, status ‘zawodowy’ potrzebny dla GUS-u (np. uczeń, rolnik, pracownik umysłowy, emeryt). Złożyć podpis potwierdzjący prawdziwość danych i akceptację regulaminu. Osoby niepełnoletnie zapisują się razem z rodzicem/opiekunem. Kartę zapisu można pobrać tu i przynieść do biblioteki już wypełnioną.
Każdy czytelnik przy zapisie do biblioteki otrzymuje bezpłatnie indywidualną, plastikową kartę biblioteczną i jest zobowiązany okazywać ją bibliotekarzowi zawsze, przy każdym wypożyczeniu.

A GDY JUŻ SIĘ ZAPISZESZ...

Jednorazowo można wypożyczyć 5 dowolnych książek (w tym audiobooków), na okres 1 miesiąca. W książkę wbijamy datę wypożyczenia, co ułatwia kontrolowanie terminu zwrotu. Przed upływem miesiąca, jeżeli książka jest jeszcze potrzebna i nie czeka na nia inny czytelnik można ją prolongować na kolejny miesiąc. Można to zrobić przez indywidualne biblioteczne konto on-line, osobiscie, telefonicznie lub mailowo.

Wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie biblioteki.

Najczęściej zadawane pytania:

1. Co jest potrzebne żeby zapisać się do biblioteki?

Aby zapisać się do biblioteki należy mieć przy sobie dowolny dokument tożsamości.

2. Kto może zapisać się do biblioteki?

Do biblioteki może zapisać się każdy za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości.
Osoby niepełnoletnie zapisują się razem z rodzicem/opiekunem.

3. Czy korzystanie z biblioteki jest płatne?

Regulaminowe korzystanie z biblioteki jest całkowicie bezpłatne.
W przypadku przetrzymania książki powyżej 1 miesiąca i nie dokonania prolongaty pobierana są opłaty.

4. Ile książek można wypożyczyć jednorazowo?

Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek (w tym audiobooków, gier planszowych).

5. Czy jest możliwe zwiększenie limitu wypożyczonych książek?

W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zdecydować o wypożyczeniu większej liczby materiałów bibliotecznych.

6. Na jak długo można wypożyczyć książki?

Książki można wypożyczyć na okres 1 miesiąca. Bibliotekarz może wyznaczyć krótszy termin zwrotu materiałów, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych, literatura popularnonaukowa, podręczniki).

7. Czy można przesunąć termin zwrotu książki?

Przed upływem terminu zwrotu książki i stnieje możliwość prolongaty pod warunkiem, że nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

8. W jaki sposób można prolongować wypożyczone książki?

Książki można prolongować przez indywidualne biblioteczne konto on-line, osobiście, telefonicznie lub mailowo, przed upływem terminu zwrotu.

9. Co dzieje się w przypadku nieterminowego zwrotu książek?

W przypadku przetrzymania materiałów biblioteka nalicza opłatę w wysokości 10 groszy za każdy egzemplarz, za każdy dzień liczony od dnia po terminie zwrotu. Również koszt wysyłanych upomnień (karta pocztowa + znaczek) czytelnik zobowiązany jest zwrócić bibliotece.
Użytkownicy, którzy nie uregulowali opłaty za przetrzymanie, nie mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych.

10. Co zrobić w przypadku zagubienia, zniszczenia książki?

W razie zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego egzemplarza czytelnik jest zobowiązany do jego odkupienia.
Jeżeli odkupienie egzemplarza jest niemożliwe, czytelnik zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości jego aktualnej ceny rynkowej.

11. Czy można wypożyczyć książkę z filii bibliotecznej z Bębła w GBP w Wielkiej Wsi?

Książki można wypożyczać tylko w tej bibliotece, w zbiorach której się one znajdują.

12. Czy można zwracać książki wypożyczone z filii z Bębła w GBP w Wielkiej Wsi?

Ksiązki należy zwracać tylko w tej bibliotece, w której zostały wypożyczone.

13. Kto może korzystać z czytelni komputerowej?

Z czytelni komputerowej i bezpłatnego dostępu do Internetu może korzystać każdy czytelnik zapisany do biblioteki.

14. Czy korzystanie z czytelni komputerowej jest płatne?

Korzystanie z czytelni komputerowej jest bezpłatne.
Opłaty pobierane są za usługi reprograficzne (drukowanie, kserowanie) i faksowanie pobierane są opłaty.

15. Jeżeli czytelnik nie ma ze sobą karty bibliotecznej, czy może wypożyczyć książkę?

Nie ma takiej mozliwości. Przy każdym wypożyczeniu należy okazać bibliotekarzowi imienną kartę biblioteczną.

16. Co w przypadku, gdy czytelnik zgubi swoją kartę biblioteczną?

Bezzwłocznie należy poinformowac o tym bibliotekę, aby została zablokowana możliwość wypożyczenia książek na dane konto biblioteczne, przez niepowołane osoby.

17. Czy jeżeli korzystam z biblioteki głównej w Wielkiej Wsi i z filii w Bęble muszę nosić dwie karty biblioteczne?

Nie. Jedna karta biblioteczna uprawnia do wypozyczeń w obu bibliotekach.

logo