ABC czytelnika

Jak się zapisać do biblioteki?

Wystarczy mieć przy sobie dowolny dokument tożsamości i wypełnic kartę zapisu do biblioteki, wpisując następujące dane: imię i nazwisko, adres, pełną datę urodzenia, status ‘zawodowy’ potrzebny dla GUS-u (np. uczeń, rolnik, pracownik umysłowy, emeryt). Złożyć podpis potwierdzjący prawdziwość danych i akceptację regulaminu. Osoby niepełnoletnie zapisują się razem z rodzicem/opiekunem. Kartę zapisu można pobrać tu i przynieść do biblioteki już wypełnioną.

Każdy czytelnik przy zapisie do biblioteki otrzymuje bezpłatnie indywidualną, plastikową kartę biblioteczną i jest zobowiązany okazywać ją bibliotekarzowi zawsze, przy każdym wypożyczeniu.

A gdy już się zapiszesz...

Jednorazowo można wypożyczyć 5 dowolnych książek (w tym audiobooków), na okres 1 miesiąca. W książkę wbijamy datę wypożyczenia, co ułatwia kontrolowanie terminu zwrotu. Przed upływem miesiąca, jeżeli książka jest jeszcze potrzebna i nie czeka na nia inny czytelnik można ją prolongować na kolejny miesiąc. Można to zrobić przez indywidualne biblioteczne konto on-line, osobiscie, telefonicznie lub mailowo.

Wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie biblioteki.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Co jest potrzebne żeby zapisać się do biblioteki
  • Aby zapisać się do biblioteki należy mieć przy sobie dowolny dokument tożsamości.

 2. Kto może zapisać się do biblioteki?
  • Do biblioteki może zapisać się każdy za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości.

   Osoby niepełnoletnie zapisują się razem z rodzicem/opiekunem.

 3. Czy korzystanie z biblioteki jest płatne?
  • Regulaminowe korzystanie z biblioteki jest całkowicie bezpłatne.

   W przypadku przetrzymania książki powyżej 1 miesiąca i nie dokonania prolongaty pobierana są opłaty.

 4. Ile książek można wypożyczyć jednorazowo?
  • Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek (w tym audiobooków, gier planszowych).

 5. Czy jest możliwe zwiększenie limitu wypożyczonych książek?
  • W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zdecydować o wypożyczeniu większej liczby materiałów bibliotecznych.

 6. Na jak długo można wypożyczyć książki?
  • Książki można wypożyczyć na okres 1 miesiąca. Bibliotekarz może wyznaczyć krótszy termin zwrotu materiałów, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych, literatura popularnonaukowa, podręczniki).

 7. Czy można przesunąć termin zwrotu książki?
  • Przed upływem terminu zwrotu książki i stnieje możliwość prolongaty pod warunkiem, że nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

 8. W jaki sposób można prolongować wypożyczone książki?
  • Książki można prolongować przez indywidualne biblioteczne konto on-line, osobiście, telefonicznie lub mailowo, przed upływem terminu zwrotu.

 9. Co dzieje się w przypadku nieterminowego zwrotu książek?
  • W przypadku przetrzymania materiałów biblioteka nalicza opłatę w wysokości 10 groszy za każdy egzemplarz, za każdy dzień liczony od dnia po terminie zwrotu. Również koszt wysyłanych upomnień (karta pocztowa + znaczek) czytelnik zobowiązany jest zwrócić bibliotece.
   Użytkownicy, którzy nie uregulowali opłaty za przetrzymanie, nie mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych.

 10. Co zrobić w przypadku zagubienia, zniszczenia książki?
  • W razie zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego egzemplarza czytelnik jest zobowiązany do jego odkupienia.

   Jeżeli odkupienie egzemplarza jest niemożliwe, czytelnik zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości jego aktualnej ceny rynkowej.

 11. Czy można wypożyczyć książkę z filii bibliotecznej z Bębła w GBP w Wielkiej Wsi?
  • Książki można wypożyczać tylko w tej bibliotece, w zbiorach której się one znajdują.

 12. Czy można zwracać książki wypożyczone z filii z Bębła w GBP w Wielkiej Wsi?
  • Ksiązki należy zwracać tylko w tej bibliotece, w której zostały wypożyczone.

 13. Kto może korzystać z czytelni komputerowej?
  • Z czytelni komputerowej i bezpłatnego dostępu do Internetu może korzystać każdy czytelnik zapisany do biblioteki.

 14. Czy korzystanie z czytelni komputerowej jest płatne?
  • Korzystanie z czytelni komputerowej jest bezpłatne.

   Opłaty pobierane są za usługi reprograficzne (drukowanie, kserowanie) i faksowanie pobierane są opłaty.

 15. Jeżeli czytelnik nie ma ze sobą karty bibliotecznej, czy może wypożyczyć książkę?
  • Nie ma takiej mozliwości. Przy każdym wypożyczeniu należy okazać bibliotekarzowi imienną kartę biblioteczną.

 16. Co w przypadku, gdy czytelnik zgubi swoją kartę biblioteczną?
  • Bezzwłocznie należy poinformowac o tym bibliotekę, aby została zablokowana możliwość wypożyczenia książek na dane konto biblioteczne, przez niepowołane osoby.

 17. Czy jeżeli korzystam z biblioteki głównej w Wielkiej Wsi i z filii w Bęble muszę nosić dwie karty biblioteczne?
  • Nie. Jedna karta biblioteczna uprawnia do wypozyczeń w obu bibliotekach.

×