logo
odzwiedziło nas : 173533 osób | godziny otwarcia:

pn, cz, pt 9.00-17.00 oraz wt, śr 8.00-19.00

| facebook

Fundacja Orange

partner-orange.png

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek

Celem programu "Orange dla bibliotek" jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocje ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulkturalnymi i edukacyjnymi.

Pomysłodawcą programu jest Fundacja Orange. Dzięki uczestnictwu w programie sfinansuje ona Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielkiej Wsi oraz w Filii w Bęble roczny dostęp do Internetu. Program Akademii Orange prowadzony jest na podstawie porozumienia w spawie internetyzacji polskich bibliotek publicznych z dn. 6 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy TP, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, trwał będzie do 2015 roku.

Dostęp do Internetu w obu placówkach jest bezpłatny.Ponadto w Blbliotece Głównej w Wielkiej Wsi podczas pracy w czytelni, na własnym laptopie, istnieje możliwość skorzystania z Wi-Fi (bezprzewodowej sieci internetowej).

Cel darowizny: Edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głownej i filiach.


2015: Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi po raz kolejny otrzymała dotację finansową od Fundacji Orange kwota dotacji wynosi 1230,15 zł

2014: Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi po raz kolejny otrzymała dotację finansową od Fundacji Orange kwota dotacji wynosi 1986,59 zł

2012/2013: Gminna Biblioteka Publiczna po raz kolejny otrzymała dotację finansową od Fundacji Orange kwota dotacji wynosi 3025,52 zł

2012: Gminna Biblioteka Publiczna po raz kolejny otrzymała dotację finansową od Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”. Po zaakceptowaniu złożonego przez bibliotekę wniosku Fundacja przyznała dotację w wysokości 1412,94 zł Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu Bibliotece Głównej oraz w filii w Bęble.

2011: Gminna Biblioteka Publiczna aplikowała o środki finansowe do Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”. Po zaakceptowaniu wniosku Fundacja przyznała Bibliotece dotację w wysokości 1945,50 zł.Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu.

2010: Gminna Biblioteka Publiczna aplikowała o środki finansowe do Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”. Po zaakceptowaniu wniosku Fundacja przyznała Bibliotece dotację w wysokości 2766,63 zł.

logo