logo
odzwiedziło nas : 173533 osób | godziny otwarcia:

pn, cz, pt 9.00-17.00 oraz wt, śr 8.00-19.00

| facebook

Biblioteka co roku bierze udział w Programie Biblioteki Narodowej pod nazwą "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek". Celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów; w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki, zwiększenie efektywności promocji polskiej książki w kraju i za granicą; rozwój czasopism kulturalnych; promocja tłumaczeń i przekładów ambitnej literatury zagranicznej, jak również zwiększenie zainteresowania książką.

W roku 2016 programu nosi nazwę „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych finansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dzięki tej inicjatywie pozyskujemy dodatkowe środki finansowe na wzbogacenie księgozbioru biblioteki oraz filii.


Dotacje na zakup nowości w poszczególnych latach wyniosły:

2017: 8 390 zł
2016:
8 640 zł
2015: 8110 zł
2014: 5710 zł
2013: 5500 zł
2012: 4910 zł
2011: 3440 zł

2010: 2290 zł
2009: 2540 zł
2008: 5480 zł
2007: 5480 zł

logo