Zasoby On-line

Tutaj znajduje się katalog otwartych zasobów, w którym opisano wybrane wyszukiwarki i repozytoria gromadzące zasoby głównie na wolnych licencjach, znajdujące się w Domenie publicznej lub innych otwartych licencjach. Obok wyszukiwarek otwartych zasobów, w sieci istnieje bardzo wiele baz danych, repozytoriów tworzonych przez konsorcja zrzeszonych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i społecznych lub przez wyższe uczelnie.

Bibliotekarze przygotowują dla Państwa wykaz wybranych zasobów na wolnych licencjach lub te, które umożliwiają zawężenie wyszukiwania do wolnych zasobów.
Prosimy o cierpliwość gromadzimy materiały, które sukcesywnie będziemy tu zamieszczać.

×