Zajęcia w bibliotece

We czwartek (06.04.2017) filii bibliotecznej w Bęble odbyły się zajęcia, w których wzięły udział dzieci z 3 klasy Szkoły Podstawowej w Bęble.

Na podstawie znakomitej serii książek „Mam przyjaciela…” uczniowie poznali różne zawody. Rozmawiali o trudnej i odpowiedzialnej pracy lekarzy i policjantów. Wiele informacji dotyczących tego typu pracy już posiadali i z łatwością odgadywali zapisane na planszach zadania.

Na tym tle została im również przedstawiona praca bibliotekarzy. Nie każde dziecko zdawało sobie sprawę z tego, że praca w bibliotece to ciekawe, odpowiedzialne i kreatywne zajęcie. Bibliotekarze pozyskują granty z zewnętrznych źródeł pisząc projekty, organizują ciekawe akcje i spotkania. Kiedy bibliotekarz siedzi za biurkiem i ma przed sobą otwartą książkę to nie znaczy, że czyta ją dla przyjemności. Tak wygląda proces katalogowania książki – tworzenie haseł przedmiotowych w oparciu o treść, wypełnienie pół formaty MARC21 w katalogu komputerowym, opisanie i pieczętowanie.
Dzieci były zdziwione niektórymi zadaniami bibliotekarzy, które zostały wypisane na planszy. Na koniec dzieci wysłuchały również fragmentu książki w wykonaniu swoich kolegów z klasy.

×