Statystyka 2007
Zasoby polskie

KSIĘGOZBIÓR
Stan księgozbioru w GBP w Wielkiej Wsi z Filią w Bęble na dzień 31.12.2007 r. wynosił 15.330 woluminów.

W tym:
9.239 – zbiory w Wielkiej Wsi
6.091 – zbiory w Filii w Bęble

W roku 2007 zakupiono 962 pozycje książkowe ( w tym 350 wol. książek dofinansowanych
z Ministerstwa Kultury) za łączną kwotę 15.480 zł.

Księgozbiór jest stale powiększany dzięki dotacji budżetowej Urzędu Gminy oraz dotacjom celowym przeznaczanym na zakupnowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa. Priorytet 1 Rozwój księgozbiorów bibliotek.

Wydatki na zakup nowości wydawniczych GBP i Filii ( w ramach dotacji z budżetu Gminy) wyniosły 10.000 zł.
Natomiast pozostała kwota 5480 zł stanowiła dofinansowanie z Biblioteki Narodowej.

CZYTELNICTWO
2007 roku w GBP w Wielkiej Wsi oraz w Filii w Bęble zarejestrowano 869 czytelników w Gminie liczącej 9.261 mieszkańców (stan zaludn. na 31.12.2007)
Najliczniejszą grupę czytelników stanowiły dzieci i młodzież do lat 15 (43 %).

W ciągu ubiegłego roku GBP i Filię odwiedziło 6.471 osób, którym wypożyczono 9.791 woluminów książek.
CZYTELNIA KOMPUTEROWA
Czytelnicy w Wielkiej Wsi oprócz książek mieli do dyspozycji 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Skorzystało z nich 2951 osób.

×