Relacja z promocji książki Zofii Solarzowej

W dniu 10 listopada 2013 r. w Modlnicy odbyło się spotkanie poświęcone promocji książki Zofii Solarzowej, które zostało połączone z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, aby wspólnie upamiętnić to najważniejsze wydarzenie w historii Polski. Uroczystości rozpoczęto poprzez złożenie wieńców na grobie Jagusi Solarz oraz na pomniku upamiętniającym powstańców w Szycach.

Następnie goście udali się do Modlnicy gdzie podczas uroczystości mogliśmy utrwalić pamięć o ludziach, którzy tworzyli uniwersytety ludowe i dawali lokalnej społeczności dostęp do literatury, szeroko pojętej kultury, wiedzy o rolnictwie i wielu innych dziedzin niezbędnych do życia.

W trakcie uroczystości mogliśmy wysłuchać interesujących przemówień wygłoszonych przez zaproszonych gości m.in.: Posła do Parlamentu Europejskiego, Prezesa Stowarzyszenia Promni pana Jarosława Kalinowskiego, Wójta Gminy Wielka Wieś pana Tadeusza Wójtowicza. Pan Andrzej Sowa przybliżył zgromadzonym gościom historię odzyskania niepodległości przez Polskę. W trakcie uroczystości swoje refleksje na temat działalności rodziców w Szycach przekazał jeden z synów pan Wojciech Solarz, który pojawił się na uroczystości z bratem Andrzejem i częścią rodziny.

Promocje książki uświetnił występ zespołu Modlnicanie, Miłosza Mrozowskiego, grupy skrzypaczek działających przy GOKiS. W trakcie spotkania przeczytane zostały fragmenty książki “Życie spełnione. Mój pamiętnik” przez panią Katarzynę Decowską, nauczycielkę języka polskiego w Gimnazjum w Modlnicy. Młodzież z Gimnazjum w Modlnicy przybliżyli historię działalności Uniwersytetu Ludowego w Szycach.

Na sali zaprezentowana została wystawa “Przez tę szycką wieś”, którą od pierwszego grudnia będzie można zobaczyć w bibliotece. Zofia Solarzowa przywiązywała ogromną wagę do pięknego słowa i z nim będą mieć Państwo do czynienia za sprawą pamiętnika, którego liczne egzemplarze przekazał do biblioteki pan Jarosław Kalinowski. W pamiętniku Zofia Solarzowa pisze o sobie i ludziach dla których ważne było kształtowanie osobowości ludzkiej. I choć żyjemy w zupełnie innych czasach to nadal są wśród nas obecni ludzie dla których praca dla drugiego człowieka, dla tej naszej małej ojczyzny jest ważna i daje radość tworzenia i rozkwitu do wyzwalania w sobie i ludziach dobrej energii.

Dlatego w imieniu swoim i organizatorów chciałam podziękować tym wszystkim którzy przyczynili się do przygotowania i uświetnienia uroczystości poświęconej książce Zofii Solarzowej, a w szczególności: Posłowi do Parlamentu Europejskiego, Prezesowi Stowarzyszenia Promni panu Jarosławowi Kalinowskiemu, Wójtowi Gminy Wielka Wieś panu Tadeuszowi Wójtowiczowi, panu Andrzejowi Sowie, panom Wojciechowi i Andrzejowi Solarzom, pani Józefie Kolbreckiej kierowniczce Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu, Przewodniczącej Rady Gminy pani Krystynie Sułko, Radnym, Dyrektorom szkół, państwu Małgorzacie i Piotrowi Szumiec, Radzie rodziców działającej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modlnicy, Barbarze Jarosz mieszkance Modlnicy, Zespołowi Modlnicanie, współorganizatorom: Prezesowi Teatrowi Regionalnemu w Krakowie z siedziba w Modlnicy pani Bogumile Pietrzyk, pani Elżbiecie Seweryn z GOKiS, pani dyrektor Dorocie Nowak, nauczycielom i uczniom z Gimnazjum przy ZSP w Modlnicy, Druhom OSP Modlnica za zabezpieczenie logistyczne obchodów oraz wszystkim, którzy przybyli na tą wyjątkową uroczystość.

Joanna Patej dyrektor GBP


Rodzina Solarzów, redaktor Andrzej Sowa oraz władze samorządowe i zgormadzeni goście przy grobie Jagusi Solarz na cmentarzu w Białym Kościele

Jarosław Kalinowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Prezes Stowarzyszenia “Promni”

Tadeusz Wótowicz, Wójt Gminy Wielka Wieś

Andrzej Sowa, redaktor nowego wydania pamiętnika Zofii Solarzowej

Wjciech Solarz, syn autorki książki

Józefa Kolbrecka kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu

Bogumiła Pietrzyk, radna gminy Wielka Wieś, Prezes Teatru Regionalnego w Krakowie wraz z zespołem Modlnicanie

Jarosław Kalinowski przekazuje do biblioteki w Wielkiej Wsi książki “Życie spełnione…” na ręce Joanny Patej dyrektor GBP

Nowe wydanie książki Zofii Solarzowej “Życie spełnone. Mój pamiętnik”

Wystawa “Przez tę szycką wieś” przygotowana przez bibliotekę

Wystawa “Przez tę szycką wieś” przygotowana przez bibliotekę

Laureaci konkursu poetyckiego “Babcia i dziadek w moim życiu. Poezja, którą pisze życie”

Skrzypaczki działające przy GOKiS

Uczestnicy oraz zaproszeni goście


Fot. Joanna Zając, Aleksandra Socha

×