Pozdrowienia z wakacji!
Zasoby polskie

Namaluj pocztówkę

Pozdrów ulubionego bohatera książki

Przynieś do biblioteki

Prace można składać przez całe wakacje

w GBP w Wielkiej Wsi lub w Filii w Bęble.

 
Najpiękniejsze pocztówki zostaną nagrodzone!

 
Zatem dzieci!

Pędzle, kredki, ołówki w dłoń!

Regulamin konkursu:

1. Uczestnicy: Konkurs skierowany jest głównie do dzieci.
2. Czas trwania: Od 22 czerwca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.
3. Zasady konkursu: Prace można wykonywać na dowolnym formacie, dowolną techniką.
4. Nagrody: Rozwiązanie konkursu nastąpi 4 września. Najładniejsze prace zostaną nagrodzone.
5. Dodatkowe pytania proszę kierować do bibliotekarzy.

×