Digital Zombie

Metoda Digital Zombie powstała w Stanach Zjednoczonych, projekt stworzyła wykładowczyni Uniwersytetu Kalifornijskiego dr Juliette Levy. Celem projektu jest przeprowadzenie swojego rodzaju gry, dzięki której uczestnicy poznają zbiory biblioteki i kolekcje cyfrowe dostępne on-line. Podczas cyklu spotkań uczą się, jak korzystać z katalogów, przeszukiwać zasoby cyfrowe i fizyczne. Dzięki zadaniom praktycznym świadomie i refleksyjnie korzystają z wielu możliwości, jakie dają nowe technologie. W trakcie 3 miesięcy zdobywają doświadczenie i nabywają umiejętności wyszukiwawcze, poszerzają swoją edukację informacyjną i kulturalną. Nawiązanie do popkultury powoduje większe zainteresowanie i daje możliwość przekazania wiedzy w formie angażującej do działania. Elementy gry sprawiają, że uczestnicy mogą sprawdzić się w ciekawych misjach i jednocześnie, niemal przy okazji, zdobyć przydatną wiedzę. Celem zajęć jest uchronienie uczestników przed zostaniem cyfrowym zombie – nauczenie ich racjonalnego, świadomego i efektywnego wykorzystywania nowych technologii oraz krytycznego podejścia do tychże.

 

Metoda jest dostępna na otwartej licencji CC BY SA 4.0 – umożliwiającej rozpowszechnianie, modyfikację i tworzenie utworów zależnych. Bibliotekarze z Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi jako jedni z pierwszych w Polsce postanowili przeprowadzić eksperymentalne zajęcia – adaptację oryginalnej metody. Do uczestnictwa zaproszeni zostali uczniowie ZSP w Giebułtowie. Za nami pierwsze zajęcia, misja 1 „Podstawowe umiejętności potrzebne do przetrwania” – zakończona sukcesem!

Kolejne zajęcia -misja 2! (tutaj)

×