Informacja

Drodzy Czytelnicy,

w związku z wprowadzeniem czerwonej strefy w powiecie krakowskim biblioteka w Wielkiej Wsi wprowadza niewielkie zmiany w funkcjonowaniu biblioteki. Zlikwidowana zostaje ekspozycja nowości książkowych na wypożyczalni. Nowości wydawnicze będą podawane przez bibliotekarza. Biblioteka będzie czynna.

Biblioteka będzie czynna w niezmienionych godzinach z przerwami na dezynfekcję powierzchni użytkowych. Zamknięcie biblioteki na dezynfekcję następuje codziennie w środku dnia: 13.00-13.15 oraz poniedziałek, czwartek i piątek o godz.: 16.45 wtorek i środa o godz.: 18.45 (oznacza to, że z powodu obowiązkowej dezynfekcji biblioteka jest zamykana dla czytelników codziennie 15 minut wcześniej, niż zwykle. Proszę o tym pamiętać).

Zlikwidowana zostaje ekspozycja nowości książkowych na wypożyczalni. Nowości wydawnicze będą podawane przez bibliotekarza. Zachęcamy do składania zamówień przez konto czytelnika, aby zminimalizować czas oczekiwania kolejnych osób. O odbiorze zamówionej pozycji Czytelnik zostanie poinformowany drogą mailową.

Nadal funkcjonują dwa osobne stanowiska: jeden do zwrotu, drugi do wypożyczania zbiorów. Czytelnicy zobligowani są do przybliżenia kodu kreskowego na książce celem jej zwrócenia. Następnie czytelnik odkłada książkę do przygotowanej skrzynki lub kartonu w wyznaczonym miejscu. Książki poddawane są kilkudniowej kwarantannie zanim trafią do kolejnego Czytelnika.

Nadal obowiązuje brak wolnego dostępu do regałów. Zbiory podaje bibliotekarz.

W przestrzeni bibliotecznej zapewnione są środki dezynfekcyjne dla czytelników oraz wyznaczone miejsce do wypełniania kart zapisu. Czytelnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności: ograniczenie czasu pobytu do minimum oraz stosowania masek i dezynfekowania dłoni.

Wyłączona jest z użytku czytelnia oraz sala komputerowa.

Biblioteka nie przyjmuje darów.

W pomieszczeniu (przy wypożyczalni) może przebywać tylko jedna osoba. Nie dotyczy rodzin.

Dbajmy o siebie!

×