Uroczyste otwarcie Foto-szuflady

W ramach realizowanego projektu „Foto-szuflady czyli młodzi badacze na tropie historii lokalnej i rodzinnej” dofinasowanego przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek!” uroczyście otworzyliśmy foto-szufladę czyli komodę z wieloma szufladami, która będzie służyła do przechowywania spisanych wspomnień, starych zdjęć lub kopii pozyskanych na etapie realizowanego projektu, jak również tych, które zgromadzone zostaną w późniejszym czasie.  Na tej ważnej dla nas uroczystości gościliśmy Wójta Gminy Wielka Wieś Tadeusza Wójtowicza, który przeciął wstęgę i odsłonił zaprojektowaną przez uczniów foto-szufladę. Swoją obecnością zaszczycili nas również Radny Powiatu Krakowskiego Piotr Goraj – były uczeń tej szkoły, Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś Zbigniew Mazela wraz z Radnym Bębła Edwardem Zamojskim, zastępca wójta Krzysztof Wołos, Pani Krystyna Hrabia – Kierownik Referatu Zarządzania Oświatą, Dyrektor GOKiS  Magdalena Szymańska, absolwenci szkoły w Bęble Pan Stanisław Tomczyk, Pan Mieczysław Nowakowski – syn Bartłomieja,  Pan Mieczysław Nowakowski (lokalny działacz, który przekazał wiele cennych dokumentów, zdjęć i spisanych wspomnień),  Pan Adam Kowalik oraz Krystyna Kozyra, która reprezentowała emerytowanych nauczycieli. Na uroczystość otwarcia przybyli również  przedstawiciele Rady Rodziców w Bęble.  Tuż po uroczystym otwarciu foto-szuflady przekazano do niej świadectwa z 1942 r.,  spisane wspomnienia związane z funkcjonowaniem szkoły w latach przed i powojennych, stare zdjęcia zgromadzone przez szkołę oraz te przyniesione przez byłych uczniów. Do foto-szuflady został również przekazane  Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego; Spisy ludności województwa krakowskiego z lat 1790-1791: II. Parafie powiatu krakowskiego – Parafia Biały Kościół pozyskane przez genealogów z Your Roots in Poland. W trakcie spotkania wspominano warunki jakie panowały w salach lekcyjnych, historię i rozbudowę obecnego budynku szkoły na przestrzeni lat, funkcjonowanie szkoły w czasie II wojny światowej i nie tylko, zimę stulecia w latach 60 i funkcjonowanie w tym czasie kina w klubokawiarni, która mieściła się w budynku szkoły, wspomniano dawnych nauczycieli i dyrektorów szkoły. Tych tematów związanych z dawnym życiem mieszkańców i szkoły jest tak wiele, że postanowiono, aby wszystkie wspomnienia nagrać w niedalekiej przyszłości i udostępnić w foto-szufladzie.  Foto-szuflada znajduje się na korytarzu w szkole w Bęble i nadal można ją zapełniać różnymi materiałami, zdjęciami i wspomnieniami. Jeżeli dysponują Państwo takimi dokumentami prosimy o kontakt z biblioteką lub szkołą.  Przekazane materiały będą stanowiły doskonałe źródło historyczne i lokalne dla uczniów szkoły oraz wszystkich, którzy zapragną zapoznać się z bogatą historią lokalną Bębła. W imieniu swoim i  Pani dyrektor szkoły w Bęble Lucyny Kurek serdecznie dziękujemy za przybycie i uświetnienie tej ważnej uroczystości, która jest także jednym z wielu działań związanych z jubileuszem  100-lecia Szkoły Podstawowej w Bęble im. św. Jana Pawła II przypadająca w 2018 r.

×