Zmiana regulaminu korzystania z biblioteki!
Zasoby polskie

Drodzy czytelnicy uprzejmie informujemy, że z dniem 01 października 2012 r. nastąpi zmiana Regulaminu GBP w Wielkiej Wsi. Ma to związek m. in. z wprowadzeniem indywidualnych elektronicznych kart bibliotecznych przeznaczonych do obsługi czytelników.

×