Zmiana opłat za przetrzymanie książek
Zasoby polskie

Z dniem 1 stycznia 2011 roku

wchodzi w życie nowy Regulamin korzystania z Biblioteki.

Zmiany dotyczą m. in.: opłat za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych.

Od 1 stycznia 2011 roku pobierana będzie opłata 0,10 zł od woluminu za każdy dzień po upływie terminu zwrotu.

 
Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem korzystania z Biblioteki.

×