Zjazd sieci Labib w Gminie Wielka Wieś

W dniach 04-06.11.2016 r. gościliśmy w naszej gminie Sieć Labib czyli grupę aktywnych bibliotekarzy z całej Polski, dla których biblioteka to miejsce szczególne i którzy chętnie podejmują różnorodne działania na rzecz społeczności lokalnej. Zjazdy Sieci Labib odbywają się w różnych rejonach Polski we współpracy i finansowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Uczestnicy sieci Labib to osoby, które zostały rekomendowane przez Labibian (są to gównie osoby, które aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej i podejmują niestandardowe działania) i wyniku procesu rekrutacyjnego mogą stać się aktywnymi członkami/członkiniami sieci.

Głównym celem spotkań jest podtrzymanie więzi oraz integracja nowych osób poprzez planowanie rozwoju sieci, wymianę doświadczeń i szkolenia mające charakter rozwojowy dla uczestników. Istotnymi celami sieci jest również stworzenie przestrzeni do powstania i testowania innowacji bibliotecznych, czy utrzymanie platformy pozwalającej na zebranie rozproszonej wiedzy i efektywną jej wymianę, a także promocję aktywnych przedstawicieli środowiska bibliotecznego. Labib funkcjonuje od 2012 r. i był pomysłem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jako jedna ze składowych Programu Rozwoju Bibliotek. Miał służyć wsparciu wymiany doświadczeń bibliotekarzy i osób , “dla których biblioteka jest miejscem szczególnym” oraz tworzyć przestrzeń dla innowacji. W ramach sieci realizowane są zjazdy, warsztaty turbo Labib, wizyty studyjne, konkursy „Strefa eksperymentu”, wparcie grup roboczych Labib, wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez FRSI przy czynnym udziale członków sieci Labib.

W myśl naszego hasła przewodniego „Dziel się wiedzą, mnóż pomysły” uczestnicy w pierwszym dniu zwiedzili m.in. Multucentrum w Skawinie, Artetekę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielkiej Wsi zlokalizowaną w Centrum Administracyjnym w Szycach. Piątkowy wieczór to także opowieści i doświadczenia jednego z Labibianina, który w Etiopii odpowiedzialny był m.in. za szkolenie etiopskich dyrektorów bibliotek i „wkręcanie żarówek” bowiem jeszcze wiele pracy trzeba włożyć, aby choć trochę przypominały nasze polskie biblioteki. W trakcie zjazdu podnosiliśmy swoje kompetencje i pracowaliśmy nad przyszłością sieci Labib.

Natomiast tuż przed Zjazdem Sieci Labib (3 listopada 2016 r. ) w ramach zadania specjalnego organizowane były szkolenia dla bibliotekarzy z województwa małopolskiego i prowadzony głównie przez Labibian, którzy zgłosili chęć współpracy i podzielenia się swoją wiedzą zdobytą w Labibie. W trakcie spotkania bibliotekarze wzięli udział w warsztacie z radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, szybkich randkach z Labibianami w trakcie których mogli zdobyć nowe umiejętności i poszerzyć swoją wiedzę z wybranych tematów. Głównym celem tego szkolenia była chęć podzielenia się przez Labibian swoją wiedzą i umiejętnościami zdobytymi m.in. w LABIBie , budowanie bliższych relacji przez rozmowę, poznanie się, integrację bibliotekarskiego środowiska, poznanie możliwości portalu labib.pl jako źródło nielimitowanych pomysłów czy postrzeganie Labibu jako źródło wiedzy, otwartej społeczności i oferującej niestandardowe rozwiązania, wzmocnienie współpracy pomiędzy bibliotekarzami, a Labibianami.

Labibianka – Joanna Patej

×