Zintegrowany system zarządzania biblioteką SOWA2/MARC21
Zasoby polskie

Od kilku miesięcy w bibliotece w Wielkiej Wsi oraz w filii w Bęble bibliotekarze wykorzystują nowoczesne narządzie informatyczne do kompleksowej automatyzacji pracy. Program SOWA2/MARC21 odpowiada współczesnym standardom i oczekiwaniom użytkowników i podlegać będzie nieustannej modernizacji

Serwis pozwala czytelnikom na przeglądanie katalogu księgozbioru biblioteki głównej jak i filii w Bęble, bibliografii regionalnej gminy Wielka Wieś, wyszukiwanie pozycji wg różnych kryteriów oraz uzyskiwanie zestawień bibliograficznych i śledzenie nowości dostępnych w bibliotece.

Podstawowe operacje realizowane są poprzez odczytywanie kodów kreskowych z karty identyfikującej danego użytkownika. Czytelnik może używać we wszystkich placówkach jednej karty.

Program przygotowuje i automatycznie wysyła przypomnienia o zbliżającym się terminie zwrotu książki na cztery dni przed datą zwrotu (jeżeli czytelnik podał swój adres e-mail). Ponadto wykrywa pozycje nieprolongowane i stosownie do regulaminu biblioteki nalicza opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.

Użytkownik biblioteki może prolongować książkę poprzez swoje konto (logując się w serwisie), za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie. Książka prolongowana jest o kolejne 30 dni, licząc od daty prolongaty.
System nie pozwala na prolongatę książki, którą zamówił inny czytelnik. Przy wypożyczeniu można poinformować bibliotekarza o potrzebie wypożyczenia materiałów bibliotecznych na okres dłuższy niż 30 dni.

Pracownik biblioteki może zarezerwować wskazany egzemplarz aktualnie dostępny lub zamówić tytuł (jeśli wszystkie egzemplarze są wypożyczone ). Realizacja zamówienia czytelnika następuje automatycznie przy zarejestrowaniu przez system zwrotu egzemplarza. Wówczas czytelnik powiadamiany jest przez e-mail o czekającej na odbiór książce.

Czytelnik może również samodzielnie zarządzać swoim indywidualnym kontem bibliotecznym logując się przez katalog www z dowolnego miejsca. Po hasło do konta należy zwrócić się do dyżurującego bibliotekarza mailowo lub osobiście.
Po zalogowaniu czytelnik może sprawdzać historię wypożyczeń, prolongować wypożyczenia, aktualizować swoje dane, a przede wszystkim zamawiać wypożyczone aktualnie książki (ustawiać się w kolejce oczekujących) i rezerwować dostępne materiały biblioteczne. Należy pamiętać, że złożone zamówienie jest aktywne przez 30 dni od daty złożenia. Zamówienie można przedłużyć przed wygaśnięciem nie wypadając z kolejki oczekujących, można również zrezygnować z zamówienia.
O zrealizowanym zamówieniu czytelnik jest powiadamiany za pomocą poczty elektronicznej. Rezerwując książkę aktualnie dostępną należy zwrócić uwagę czy pojawiła się przy rezerwacji informacja „Do odbioru!”, która oznacza, że książka została już odszukana przez bibliotekarza i odłożona dla czytelnika.

W związku z automatyzacją procesów bibliotecznych, związanych z zamówieniami rezerwacjami książek, pracownicy biblioteki nie będą już ręczniewysyłać informacji za pośrednictwem sms, jak to było praktykowane do tej pory. Czytelnicy, którzy do tej pory nie podali swojego adresu poczty elektronicznej proszeni są o ich uzupełnienie, ponieważ nie będą mogli korzystać z dogodności jakie zostały wprowadzone.

Już niebawem zostanie wprowadzony portal e-usług bibliotecznych, który skierowany będzie do czytelników, bibliotekarzy, nauczycieli oraz wszystkich, którzy będą chcieli pogłębiać wiedzę o zbiorach gromadzonych w bibliotece.

×