ZIELONY DOM czyli architektura na ludowo

ZIELONY DOM czyli architektura na ludowo to projekt skierowany do dzieci i młodzieży z gminy Wielka Wieś. W trakcie wykładów, prezentacji oraz warsztatów beneficjenci zdobędą wiedzę na temat tradycyjnej ludowej architektury oraz malarstwa ściennego swojego regionu. Uczestnicy zadania po poznaniu podstawowych zagadnień będą projektować, rysować współczesne obiekty z wykorzystaniem ludowych wzorców, materiałów, kolorystyki. Na bazie rysunków zbudują makiety swoich domów z papieru, drewna, gliny. Odbędą się także zajęcia w terenie- realizacja wspólnie zaprojektowanego malarstwa ściennego w/na domku z gliny, który został wybudowany w Prądniku Korzkiewskim. Trwałym rezultatem projektu będzie dokumentacja fotograficzna ludowej architektury na stronie internetowej oraz zrealizowane malarstwo ścienne.

Do zadania zakwalifikujemy 2 szkoły z gminy Wielka Wieś, z każdej szkoły jedna klasa będzie uczestniczyła w zajęciach i warsztatach. Projekt trwa od  31 maja do 31 października 2019

Magdalena Zarychta

Fundacja WyspArt

Partnerzy:

Gmina Wielka Wieś

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi
Szkoła Podstawowa im. ks. S. Konarskiego w Wielkiej Wsi

Partnerzy medialni:

Wiadomości Wielkiej Wsi
kulturatka.pl

×