Zbieramy stare fotografie i wspomnienia dotyczące Bębła i okolic

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie starych  fotografii związanych z życiem szkoły w Bęble,  jak również dokumentujących życie mieszkańców, zmian jakie zachodziły na przestrzeni dziejów wsi Bębła i okolic. Zachęcamy Państwa do opisania wspomnień z lat szkolnych czy też związanych z miejscowością Bębło, które utkwiły  w pamięci, a które powinny zostać dla potomnych.  Wspomnienia i zdjęcia będą prezentowane na wystawach, w foto-szufladzie, którą zaprojektują dzieci uczestniczące w projekcie  oraz na stronie internetowej szkoły.

Prośba związana jest z rocznicą obchodów 100-lecia szkoły w Bęble, która przypada w 2018 r. i bardzo zależy nam na odtworzeniu historii lokalnej. Przekazane przez Państwa zdjęcia zostaną zeskanowane i eksponowane na terenie szkoły im.  św. Jana Pawła II w Bęble. Oryginały zostaną Państwu zwrócone po zeskanowaniu i przygotowaniu do upublicznienia w trakcie obchodów  100-lecia szkoły. Można także oddawać gotowe zeskanowane zdjęcia. Powyższe działania są realizowane w ramach projektu „Foto-szuflady czyli młodzi badacze na tropie historii lokalnej i rodzinnej” dofinasowane przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek!”. Chcemy nadmienić, że współpracujemy z ekspertkami z Your Roots in Poland, które analizują dokumenty archiwalne szkoły, jak również te, które znajdują się w Archiwum w Kielcach czy w Krakowie.

Zdjęcia prosimy przynosić do sekretariatu szkoły w kopertach podpisanych. Wszystkie osoby, które podzielą się dokumentacją fotograficzną zobowiązane będą do podpisania przygotowanego dokumentu z treścią: „Wyrażam zgodę na nieodpłatne upublicznienie przekazanych przeze mnie zdjęć i wizerunku osób wraz z datą i czytelnym podpisem.”

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bęble
im. św. Jana Pawła II

Lucyna Kurek

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wielkiej WsiJoanna Patej
×