Zajęcia związane z Dniem Bezpiecznego Internetu
Zasoby polskie

We czwartek 21 lutego 2103 r. uczniowie z klas IV i V Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi wzięli udział w lekcji bibliotecznej zorganizowanej w związku z dniem Bezpiecznego Internetu.

Na zajęciach w bibliotece zaprezentowano krótkie filmy tematyczne pt. „1… 2… 3… Internet”,które zostały opracowane przez Fundację Dzieci Niczyje oraz firmę Microsoft we współpracy z Fundacją Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”. Biblioteka ma prawa do wyświetlania tych filmów w ramach prowadzonych bezpłatnie zajęć i szkoleń.

Po obejrzeniu kreskówek dotyczących m. In. cyberprzemocy i poszanowania własności intelektualnej dostępnej w Internecie uczniowie odpowiedzieli na szereg pytań sprawdzających nabytą wiedzę.

×