Zajęcia z pedagogiem dla rodziców

Późnym popołudniem 10 stycznia 2017 r. w SP im. św. Jana Pawła II w Bęble odbyło się spotkanie z rodzicami, których dzieci biorą udział w projekcie „Małe przygody dzieci w wielkim świecie natury” dofinansowanego przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek”. Projekt, który jest realizowany od stycznia 2017 r. do czerwca 2017 r. ma na celu ukierunkować dzieci i wskazać rodzicom wartości związane z przyrodą, co wpłynie na poprawę jakości życia dzieci także w przyszłości. Poprzez realizację projektu chcemy zbudować trwałą więź z przyrodą, która przenika każdy aspekt życia codziennego i zachęcić dzieci do zdobywania wiedzy o przyrodzie i otaczającym świecie w niestandardowy sposób.

Zajęcia skierowane do rodziców przeprowadziła pani dyrektor Lucyna Kurek (pedagog specjalny-terapeuta), a głównym tematem był dobroczynny wpływ przyrody i jej niebagatelna rola w procesie wychowania. W trakcie spotkania dość obszernie omówiono zespół deficytu natury oraz cenę jaką ludzkość płaci za odwrócenie się od przyrody. Poruszono również kwestię deficytu uwagi wynikającą z nadmiernego używania nowych technologii odnosząc się do różnych przykładów z życia codziennego takich jak zwiedzanie muzeum z telefonem w ręku czy współczesne spotkania przy kawie również z telefonem . Pani dyrektor wskazywała również jak chronić dzieci przed różnymi negatywnymi bodźcami zewnętrznymi, które napływają z różnych źródeł takich jak telewizja czy Internet. Namawiała również do obopólnej współpracy z nauczycielami w kwestii wychowania jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Do rodziców, którzy licznie przybyli na spotkanie skierowała bardzo mądre słowa „Szczególnym jednak niebezpieczeństwem dla naszego dziecka: małego jeszcze, wrażliwego i kruchego psychicznie jest nadmiar obrazów i treści informujących o złu gdyż to niszczy subtelność emocjonalną dziecka”. Dlatego też po przez realizację projektu będziemy starać się , aby dobre nawyki również związane z podnoszeniem świadomości ekologicznej w dziecku odkrywać, pobudzać, rozwijać, a zwłaszcza je utrwalać. W trakcie spotkania omówiono również harmonogram poszczególnych działań przewidzianych w projekcie i sposób w jaki mają zaangażować się rodzice. W styczniu wybieramy się z dziećmi do kina na film dokumentalno-przyrodniczy „Królestwo”, przeprowadzone będą również zajęcia „Podaruj choince świątecznej drugie życie” oraz rozpoczęliśmy cykl zajęć dla dzieci z wykorzystaniem książek o przyrodzie. O kolejnych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

×