Zachęcaj do czytania – Konkurs wakacyjny
Zasoby polskie

Na okres tegorocznych wakacji biblioteka już po raz trzeci ogłasza konkurs na najaktywniejszego czytelnika. Celem tego przedsięwzięcia jest aktywizacja czytelnicza mieszkańców Gminy Wielka Wieś. W tym roku do wygrania bardzo atrakcyjne nagrody – Karty Prezentowe do Empiku o wartości 100,00 zł, 50,00 zł oraz 25,00 zł. Szczegóły w regulaminie:

1. Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do młodzieży i dorosłych użytkowników biblioteki głównej oraz filii w Bęble.

2. Czas trwania: Od 24 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.

3.Zasady konkursu: Uczestnicy, którzy zadeklarują udział w konkursie będą zdobywać punkty za wypożyczone książki oraz za zaproszenie i zapisanie do biblioteki nowego czytelnika.

  • Każda wypożyczona książka to jeden punkt.
  • Każdy nowo zapisany czytelnik to dodatkowe dziesięć punktów.

4. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie są zobowiązane do podpisania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z tym konkursem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

5. Nagrody: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 września 2011 r., a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki. Nagrodzone zostaną trzy najaktywniejsze osoby, które zdobędą największą ilość punktów.

6. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do bibliotekarzy.

×