Wystawa z cyklu 10 sztuk, które inspirują

Od września Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi uczestniczyła w programie „Kulthurra!”, w ramach którego realizowała projekt „Z wizytą w dawnej Wielkiej Wsi – podróż w czasie z Klubem Seniora”. Był on dedykowany uczniom szkoły oraz mieszkańcom wsi, a w szczególności członkom Klubu Seniora.

Projekt obejmował przedsięwzięcia, dzięki którym możliwa była współpraca wielopokoleniowa, wymiana doświadczeń i spojrzeń na Wielką Wieś. Działania podjęte z seniorami sprawiły, że młodzież na nowo przeżyła historię wsi i tym samym mogła dotrzeć do swych źródeł.

W ramach realizacji programu wydrukowano kalendarz na rok 2015, który zawiera zdjęcia dawnej i obecnej miejscowości. Pokazuje on zmiany, jakie zaszły w Wielkiej Wsi na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Drugim efektem międzypokoleniowej współpracy są fotografie portretowe uczniów i seniorów, wykonane podczas warsztatów z animatorem kultury Krzysztofem Pacholakiem. Zdjęcia przekazują główną myśl programu, która głosi, że Małą Ojczyznę tworzą przede wszystkim ludzie – aktywni w krzewienie kultury i tradycji lokalnej.

×