Wygrana w konkursie dotacyjnym Fundacji BGK
Zasoby polskie

Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego ramach V edycji konkursu grantowego „Na dobry początek” przyznała Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielkiej Wsi dotację w wysokości 7999,30 zł na realizację projektu „W ogrodzie piękna czyli o przyrodzie i sztuce”. Celem konkursu było wspieranie inicjatyw edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujących tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców.Zobacz szczegóły konkursu!

Konkurs składał się z dwóch etapów. W wyniku pozytywnej oceny formalnej i oceny merytorycznej Biblioteka, razem z 74 instytucjami, zakwalifikowała się do drugiego etapu, w którym dofinansowanie przyznano 30 projektom edukacyjnym. Wśród nich znalazła się Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi.

Projekt będzie realizowany od 01.03.2013 do 30.06.2013 i jest skierowany do dzieci przedszkolnych w wieku 3-5 lat z Wielkiej Wsi, z Białego Kościoła oraz z Modlniczki. Projekt został ukierunkowany na rozbudzenie w dzieciach wartości pozamaterialnych związanych z estetyką, przyrodą i sztuką w nawiązaniu do malarstwa, głównie impresjonistów m.in.: Claude’a Monet’a. Podczas realizacji projektu położony zostanie nacisk na różne działania związane pośrednio z książką, a bezpośrednio z poszerzaniem i upowszechnianiem wiedzy i kultury w rozmaity sposób.

Partnerami projektu są Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi, Przedszkole Samorządowe w Modlniczce, Szkółka Ogrodnicza – „Ogród Łobzów” w Krakowie, Wydawnictwo Zakamarki w Poznaniu, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele oraz Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach.

Zwycięzcy konkursu zostali zaproszeni na dwudniowe warsztaty do Warszawy w celu pozyskania nowych narzędzi pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Warsztaty przeprowadziły doświadczone trenerki z Instytutu Komeńskiego. Metody zostaną wykorzystane w projekcie „W ogrodzie piękna czyli o przyrodzie i sztuce”.

Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego ramach V edycji konkursu grantowego „Na dobry początek” przyznała Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielkiej Wsi dotację w wysokości 7999,30 zł na realizację projektu „W ogrodzie piękna czyli o przyrodzie i sztuce”. Celem konkursu było wspieranie inicjatyw edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujących tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W wyniku pozytywnej oceny formalnej i oceny merytorycznej Biblioteka, razem z 74 instytucjami, zakwalifikowała się do drugiego etapu, w którym dofinansowanie przyznano 30 projektom edukacyjnym. Wśród nich znalazła się Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi.

Projekt będzie realizowany od 01.03.2013 do 30.06.2013 i jest skierowany do dzieci przedszkolnych w wieku 3-5 lat z Wielkiej Wsi, z Białego Kościoła oraz z Modlniczki. Projekt został ukierunkowany na rozbudzenie w dzieciach wartości pozamaterialnych związanych z estetyką, przyrodą i sztuką w nawiązaniu do malarstwa, głównie impresjonistów m.in.: Claude’a Monet’a. Podczas realizacji projektu położony zostanie nacisk na różne działania związane pośrednio z książką, a bezpośrednio z poszerzaniem i upowszechnianiem wiedzy i kultury w rozmaity sposób.

×