Wizytacja specjalistów IT z Mołdawii w bibliotece w Szycach

14 grudnia 2016 r. do Małopolski przyjechała grupa ludzi z Mołdawii, aby zobaczyć innowacyjne biblioteki, które w swojej pracy wykorzystują nowe technologie. Była to grupa specjalistów IT oraz trenerów, którzy uczestniczą w programie Novateca (mołdawski odpowiednik Programu Rozwoju Bibliotek).

Oprócz biblioteki w Szycach odwiedzili również Artetekę WBP w Krakowie oraz Multicentrum w Skawinie. Mołdawianie w obszernej prezentacji mogli zobaczyć jak funkcjonuje biblioteka oraz w jaki sposób wykorzystywane są tablety pozyskane z projektu. Na początku spotkania odbyła się też krótka prezentacja Gminy Wielka Wieś (liczba mieszkańców, lokalizacja regionu na mapie, ciekawe i ważne miejsca oraz inne ciekawostki, którymi nasza gmina może się pochwalić). W trakcie omawiania projekcji szczególny nacisk położono także na prezentację ciekawych i edukacyjnych aplikacji, które do tej pory wykorzystano w trakcie zajęć z różnymi grupami odbiorców.

Oprócz kwestii merytorycznych bibliotekarze z Szyc zademonstrowali działanie niektórych aplikacji tak, aby sami mogli doświadczyć funkcjonalności i intuicyjności aplikacji. Mamy nadzieję, że wizytacja Mołdawian w różnych bibliotekach w Małopolsce podążających za duchem czasu wywrze pozytywne wrażenia i pozwoli im na co dzień w swojej pracy stosować edukację informacyjną, medialną i cyfrową za pośrednictwem m.in. tabletów. Po wręczeniu drobnych upominków promujących gminę Mołdawianie udali się z wizytacją do biblioteki w Oświęcimiu i Chrzanowa.

×