Z wizytą na wystawie „Szuflada Szymborskiej” oraz zajęcia w Archiwum Narodowym

Wraz z nadejściem nowego roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi rozpoczęła realizację półrocznego projektu „Foto-szuflady czyli młodzi badacze na tropie historii lokalnej i rodzinnej”. Projekt dofinasowany jest przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek!”.

Projekt ma na celu odkryć zainteresowania związane z historią rodzinną i lokalną oraz zwrócić uwagę na dokumentowanie życia w różnych jego formach. Jednym z pierwszych działań, które zaplanowano w ramach projektu był wyjazd do Muzeum Narodowego w Krakowie na wystawę „Szuflada Szymborskiej”. Uczestnicy projektu mogli zobaczyć części spuścizny po Noblistce m.in. książki, bibeloty, wyklejanki oraz różne przedmioty z jej mieszkania z komodą i kanapą w roli głównej. Dzieci mogły również wsłuchać się w głos poetki, a to za sprawą telefonu z którego dzwoniąc pod specjalny numer można było zapoznać się z jej poezją.

Jednym z celów tej wizyty było pokazanie uczniom jak wyglądają takie szuflady z różnymi wspomnieniami, bowiem niebawem pod okiem profesjonalisty będą projektować foto-szufladę, w której znajdą się wspomnienia związane nie tylko z historią szkoły w Bęble, która w 2018 roku obchodzi 100-lecie.

W tym samym dniu uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach edukacyjnych w Archiwum Narodowym w Krakowie, których celem było zobaczenie starych kronik, pieczęci, narzędzi do pisania, starych dokumentów i drzew genealogicznych. Dzieci dowiedziały się również co oznacza słowo genologia i, że każdy od momentu urodzenia posiada w domu dokumenty, które mogą trafić do archiwum. Dzięki zachowanym dokumentom w archiwum uczestnicy projektu poznali historię pana Ignacego z XIX wieku oglądając stare dokumenty i zdjęcia (akt urodzenia, świadectwa ukończenia szkół, akt małżeństwa, dowód osobisty, przynależność do cechu Bractwa Kurkowego). Zajęcia w archiwum były ważnym aspektem projektu ponieważ dzieci będą tworzyć „Albumy pełne wspomnień”, uczestniczyć w warsztatach genealogicznych, weryfikować dokumenty życia rodzinnego i szkoły.

O kolejnych działaniach będziemy informować.

×