Wiedza i zabawa

W związku z realizacją projektu „Małe przygody dzieci w wielkim świecie natury” dofinansowanego przez Fundację BGK, obejmującego szereg różnorodnych działań, w tym tygodniu uczniowie klasy pierwszej i klas drugich zgłębiali wiedzę na temat świata roślin i zwierząt poprze różnorodne formy obcowania z książką o tematyce przyrodniczej.

Uczniowie mieli możliwość nie tylko wysłuchania tekstu czytanego przez panią dyrektor i wychowawców, ale i samodzielnego poznawania wybranych treści, wspólnego oglądania ilustracji, szukania odpowiedzi na pojawiające się w trakcie zajęć pytania oraz dzielenia się wrażeniami. Największym zainteresowaniem wśród młodych przyrodników cieszyły się takie pozycje jak „ Co nam daje las?”, „ Odkrywam drzewo”, „ Ekologiczne zwierzaki” , „Księga przyrody”, „ Co robią pająki”. Propozycje Biblioteki Gminnej wzbogaciły ofertę naszych zasobów szkolnych.

Aktywność przyrodnicza wynikająca z założeń projektu umiejętnie wplatana była w tok codziennych zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.

Tak bliski kontakt z lekturą przyrodniczą na pewno zaowocuje jeszcze większym zainteresowaniem otaczającym ich światem, jak również korzystnie wpłynie na rozwój czytelnictwa .

Tekst: Izabela Wieczorek

×