Wieczór z Rzecznikiem

13 maja 2014 Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi wraz ze Szkołą Podstawową w Wielkiej Wsi zorganizowała spotkanie dotyczące praw konsumenta, na które zaprosiła społeczność lokalną.

Spotkanie było częścią większego projektu „Wieczór z rzecznikiem”, który realizowane było w pięciu krajach: Czechach, Słowenii, Estonii, Rumunii oraz w Polsce. Najważniejszym celem projektu było upowszechnianie wiedzy o prawach, które zapisane są w Karcie Praw Podstawowych UE i przysługują wszystkim obywatelom Unii.

W Polsce organizatorem projektu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, a partnerami: Stowarzyszenie Praktyków Dramy „STOP-LATKA” i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt był współfinansowany przez Komisję Europejską.

Łącznie z całej Polski ze swoimi pomysłami do projektu „Wieczór z Rzecznikiem” zgłosiło się ponad 50 bibliotek, z których wybrano 15 najlepszych, w tym Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielkiej Wsi.

Zanim rozpoczął się „Wieczór z Rzecznikiem” nastąpiło uroczyste podsumowanie wszystkich działań jakie zrealizowano od marca bieżącego roku w ramach projektu. Działania dotyczące praw dziecka, praw autorskich skierowane były do uczniów kl. VI ze szkół podstawowych w gminie Wielka Wieś. W trakcie tego projektu odbyło się również spotkanie z Beatą Ostrowicką – znaną pisarką dla dzieci i młodzieży. Pod kierownictwem pani Anny Tarasin uczniowie ze świetlicy w Wielkiej Wsi w oparciu o książkę Grzegorza Kasdepke „Mam prawo” przygotowali przedstawienie teatralne, które zaprezentowali przybyłym mieszkańcom gminy Wielka Wieś.

Na spotkanie „Wieczór z Rzecznikiem” do wyboru były trzy tematy: prawa konsumenta, prawa pacjenta oraz prawo dostępu do informacji publicznej. Motywem przewodnim naszego spotkania były prawa konsumenta.
Spotkanie poprowadzone zostało metodą dramy, dzięki czemu mieszkańcy gminy mogli w bardzo czytelny sposób dowiedzieć się jakie mają prawa konsumenckie, kiedy są najczęściej naruszane oraz jak można je chronić. Uczestnicy „Wieczoru z Rzecznikiem” wzięli udział w warsztatach teatralnych poprowadzonych przez ekspertów ze Stowarzyszenia STOP-KLATKA. Kilkanaście osób, uczestników spotkania, zagrało w krótkim spektaklu prezentującym sytuację łamania praw konsumenta i wcieliło się w osoby walczące o swoje prawa. Dzięki metodzie dramy łatwiej było zrozumieć pozycję kogoś, kogo prawa zostały naruszone, poznać kontekst danej sytuacji oraz ocenić możliwości radzenia sobie w takich wypadkach. Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA stworzyło interaktywny spektakl przedstawiający dyskomfort życia „polskiego konsumenta”. Spotkanie było niezwykle użyteczną formą podpowiedzi, jak sobie radzić i pomóc w podobnych okolicznościach.

Druga część spotkania miała formę swobodnej dyskusji z przedstawicielem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, panem dr Grzegorzem Krawcem. W trakcie uroczystego poczęstunku każdy uczestnik miał możliwość zadania pytania i uzyskania odpowiedzi, wyrażenia swoich wątpliwości i oraz przedstawienia swojej opinii.

×