Wieczór literacko-muzyczny

Jak co roku dnia 24 listopada obchodzimy bardzo ważny dzień dla naszego gimnazjum – święto patrona szkoły. Od jego śmierci minęło już 8 lat. Cały czas powstają kolejne książki, których autorzy próbują pokazać księdza Jana w pełniejszym świetle, gdyż on sam niewiele o sobie mówił, ponieważ chciał zostać zapamiętany jedynie poprzez swoje wiersze. Ostatnio ukazała się książka wieloletniego znajomego, a potem przyjaciela poety – Waldemara Smaszcza – pt. „Serce nie do pary. O księdzu Janie Twardowskim i jego wierszach”. Stała się ona inspiracją dla tegorocznych obchodów święta, które przygotowaliśmy we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Wielkiej Wsi.

O godzinie 16:00 wzięliśmy udział w uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym w Białym Kościele. Następnie udaliśmy się do szkoły, gdzie już po raz trzynasty miłośnicy poezji licznie zgromadzili się w sali, w której w 2001 roku był obecny nasz patron na uroczystości nadania jego imienia szkole. Zebrani goście oraz społeczność gimnazjum usłyszeli mniej znane wiersze poety oraz nowe informacje dotyczące jego życia. Myślą przewodnią naszego programu było odniesienie do słów W. Smaszcza, który stwierdził w swojej książce, że ksiądz był poetą na miarę Nobla. W trakcie trwania występu uczniów staraliśmy się udowodnić prawdziwość tego zdania. Rozważania były przeplatane piosenkami. Szczególne uznanie publiczności zyskał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Łukasz Mazela z klasy III a, który zachwycił nas, śpiewając piosenki pt. „Spieszmy się kochać ludzi” oraz „Dni, których jeszcze nie znamy”. Również pozostali wykonawcy z klas pierwszych i drugich zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Wszyscy zgodziliśmy się ze słowami autora książki, który napisał, że (…) „podziwiamy Czesława Miłosza, zachwycamy się Wisławą Szymborską, ale kochamy księdza Twardowskiego!”. Wielu znakomitych krytyków wróżyło poecie ogromną popularność, ale nie miał szans na literackiego Nobla, gdyż protestanccy Szwedzi nie daliby tej nagrody katolickiemu księdzu. Jednak nakłady książek pokazywały, kto jest ważny dla czytelników. Poeta, zawsze niezmiennie skromny, był zdziwiony swoją popularnością. My – nie jesteśmy… Każdy z nas odnajduje w jego wierszach to, czego szuka i tak już pozostanie.

Pani dyrektor Bożena Turek wraz z panem wójtem Tadeuszem Wójtowiczem wręczyli pamiątkowe dyplomy oraz upominki zwycięzcom z klasy I a oraz uczniom z klasy I b za udział w konkursie „Znam Patrona”. Obie klasy wykazały się bardzo dobra znajomością biografii i twórczości księdza w części teoretycznej konkursu. Przygotowały także prace plastyczne, które stanowiły ilustrację do jednego z wierszy poety pt. ,,Nienazwane’’.

Drugą część wieczoru stanowił występ duetu gitarowo – wokalnego w składzie Hanna Jakubowska oraz Zbigniew Dobrzyński, określającego się mianem „Prawie poeci piszący prawie poezję”. Wokalistka przepięknie wyśpiewała teksty o miłości, porach roku, przemijaniu i codzienności. Na twarzach słuchaczy można było zauważyć ogromne wzruszenie, a nawet łzy. Zadowolone i uśmiechnięte twarze żegnających się gości mówiły, że chętnie odwiedzą szkołę za rok, by znów spotkać się z Janem od biedronki i jego poezją.

Imprezie towarzyszył kiermasz, na którym można było kupić ozdoby świąteczne oraz pierniczki upieczone przez uczniów klasy II b.

Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, który przygotowały mamy naszych uczniów, za co serdecznie im dziękujemy.

Tekst Elżbieta Glanowska

×