Wakacyjny konkurs plastyczny
plakat informujący o konkursie

Zachwycił Cię wiersz lub fragment prozy polskiego Laureata Literackiej Nagrody Nobla?

Stwórz pracę na ten temat wykorzystując swoje umiejętności, talent, ekspresję twórczą.

Najciekawsze prace nagrodzimy kartami prezentowymi do Empiku!

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi.
Konkurs jest częścią zadania „Ambasadorowie marzeń – kreatywność człowieka i sztuczna inteligencja” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Celem konkursu jest promocja książki i czytelnictwa, a także umożliwienie twórczego wykorzystanie umiejętności, talentów, ekspresji i potencjału społeczności lokalnej, popularyzacja biblioteki i wzmocnienie jej roli, jako lokalnego ośrodka animującego kulturę i aktywizującego społeczność.

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Wielka Wieś, w następujących kategoriach wiekowych:

  1. szkoła podstawowa
  2. szkoła ponadpodstawowa
  3. dorośli

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać plastyczną pracę konkursową inspirowaną twórczością polskich Laureatów Literackiej Nagrody Nobla.
Praca konkursowa powinna być wykonana własnoręcznie w formacie A4, w technice dowolnej (czyli: rysunek, malarstwo, techniki mieszane).

Na odwrocie pracy konkursowej należy umieścić tytuł prozy/wiersza noblisty, który był inspiracją do stworzenia pracy, imię i nazwisko, kategorię wiekową oraz dane kontaktowe (nr telefonu i adres e-mail).

W przypadku dziecka do pracy należy dołączyć wypełnione przez rodzica oświadczenie – zgodę na udział w konkursie.

Decyzja powołanego przez Bibliotekę jury w kwestii przyznawania nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Prace konkursowe należy składać osobiście do dnia 31 sierpnia 2024 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielkiej Wsi Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce.

Szczegóły: REGULAMIN konkursu plastycznego
Załącznik nr 1 do Regulaminu wakacyjnego konkursu plastycznego

Logotyp MKiDN

 

×