Uroczyste podsumowanie Roku Janusza Korczaka
Zasoby polskie

Zakończył sie Rok Janusza Korczaka w Gminie Wielka Wieś realizowany w 2012 r. przez Szkołę Podstawową w Bęble oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielkiej Wsi pod honorowym patronatem Wójta Gminy Wielka Wieś. Uroczystość pozwoliła oficjalnie oddać do użytku wyremontowane poddasze szkoły. Wstęgę przecięli zastępca wójta Krzysztof Wołos, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Sułko oraz dyrektor szkoły Lucyna Kurek.

Zrealizowano wiele ciekawych inicjatyw, które miały na celu przybliżenie sylwetki Janusza Korczaka wybitnego pedagoga, przyjaciela dzieci, obrońcy praw dziecka. Odbyło się mnóstwo konkursów adresowanych do różnych grup wiekowych. Niektóre z nich wymagały gruntownego przygotowania przez uczniów, takie jak “Test wiedzy o Januszu Korczaku”, czy bogatej wyobraźni, aby przygotować wystąpienia publiczne na temat swoich szkół. Przemówienia zawierały wiele informacji na temat szkół, a o tym “Co jest fajne w mojej szkole” będzie można przeczytać w kronice, w której znajdują się nagrodzone wystąpienia publiczne. Kronika udostępniona zostanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielkiej Wsi.

Warto podkreślić, że niektóre konkursy zostały zorganizowane przy współpracy instytucji spoza Gminy Wielka Wieś. Innowacyjny konkurs na komiks “KOR-CZAK-MIKS” o postaci i działalności Janusza Korczaka zrealizowano we współpracy z Małopolskim Studiem Komiksu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Natomiast konkurs plastyczny “Tak wygląda moje szczęście” zrealizowano przy współpracy wydawnictwa Zakamarki, specjalizującego się w wydaniu znakomitej literatury dziecięcej. Na uwagę zasługuje również konkurs plastyczny “Portret, którego nade wszystko umiłował dzieci”. Uczniowie wykazali się znakomitą znajomością tematu w wyrażaniu zdobytych wiadomości o Korczaku przez obraz.

Dzisiejszy dzień był długo oczekiwany przez uczniów, którzy zaangażowali się w konkursy, bowiem laureatom wręczono dyplomy oraz atrakcyjne nagrody m.in.: tablety, MP4, wieczne pióra, pendrive , bogato ilustrowane albumy książkowe oraz zestawy do pisania.

 
W trakcie uroczystości uczniowie podziękowali władzom samorządowym za trud i zaangażowanie w polepszenie warunków lokalowych w Szkole Podstawowej w Bęble wręczając Ordery Uśmiechu. To szczególne wyróżnienie otrzymali również dyrektorzy placówek oświatowych, instytucji kultury, przedstawiciel Małopolskiego Studia Komiksu oraz osoby zaprzyjaźnione, które na co dzień współpracują ze szkołą w Bęble wzbogacając jej ofertę edukacyjną. Dzisiejsza uroczystość pozwoliła oficjalnie oddać do użytku wyremontowane poddasze szkoły. Wstęgę przecięli zastępca wójta Krzysztof Wołos, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Sułko oraz dyrektor szkoły Lucyna Kurek.
Więcej informacji o nowych pomieszczeniach oraz o ich przebudowie i rozbudowie.

Ponadto w tym wyjątkowym dniu uczniowie zabrali zaproszonych gości w podróż po Polsce z Lajkonikiem. Dzięki inscenizacji mogli zwiedzić poszczególne rejony Polski oraz Afrykę. “Cudze chwalicie, swego nie znacie, cudze chwalicie ” – tak zakończyli występ uczniowie, chcąc podkreślić przynależność do swojej Małej Ojczyzny jaką jest Gminna Wielka Wieś.

Działania zrealizowane w związku z Rokiem Janusza Korczaka , przyczyniły się do poszerzenia wiedzy i poznania nowatorskiej myśli pedagogicznej, do której warto się odnosić. Były to działania ważne i potrzebne, przyniosły dużo pożytku intelektualnego, a wszystkim, którzy włączyli się do tych działań składamy serdeczne podziękowania.

Tekst:
dyrektor GBP Joanna Patej,
dyrektor SP w Bęble Lucyna Kurek

×