Tydzień Bibliotek 2024
Plakat błękitne niebo, na jego tle czerwony kapturek

XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
8 – 15 maja 2024

Tegoroczne hasło to: Biblioteka – miejsce na czasie

Jak co roku w tym czasie (a to już 14 raz w gminie Wielka Wieś!) odbywały się będą przygotowane przez bibliotekę spotkania, warsztaty oraz wydarzenia kulturalno-literackie.
Tegoroczne wydarzenia skierowane są do zorganizowanych grup.

8 maja
Głośne czytanie w bibliotece z udziałem wójta gminy Wielka Wieś Krzysztofa Wołosa oraz zastępcy wójta Karola Tucharza.
(uczestnicy: Przedszkole Fair Play Modlniczka)

9 maja
Warsztaty wyjazdowe w siedzibie Muzeum Komiksu w Krakowie.
Oprowadzania po wystawie czasowej oraz z lekcja muzealna na temat historii polskiego komiksu. W trakcie zajęć uczestnicy obejrzą zbiory czytelni czyli oryginalne plansze komiksowe, ilustracje, szkice, figurki i przedmioty codziennego użytku związane z komiksem w Polsce w różnych epokach.
(uczestnicy: uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Białym Kościele)

10 maja
Tropikalne pasikoniki – żywa lekcja biologii. Spotkanie poprowadzi Krzysztof Pach – Animalia wraz ze swoimi owadzimi podopiecznymi.
(uczestnicy: uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Modlnicy)

13 maja
Kultura starożytnych cywilizacji – Egipt
Edukatorzy z Muzeum Archeologicznego w Krakowie przeprowadzą zajęcia poświęcone sztuce i kulturze Egiptu z wykorzystaniem rozmaitych artefaktów. Uczestnicy poznają wierzenia dawnych ludów, a także dowiedzą się jak wyglądało życie kilka tysięcy lat temu.
(uczestnicy: uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi)

14 maja
Spotkanie z Tomaszem Buszewskim – redaktorem muzycznym z Radio Kraków, który przeczyta dzieciom książkę i opowie o pracy radiowca.
(uczestnicy: Przedszkole z Będkowic)

15 maja
Spotkanie z Kamishibai japońską sztuką opowiadania, która ma bogatą tradycję. Jej podstawowym elementem jest drewniana skrzynka butai, mająca formę rozkładanego teatrzyku oraz karty z ilustracjami. Dodatkowo działania animacyjne.
(uczestnicy: Przedszkole Biały Kościół)

×