Statystyka za rok 2016

Telegraficzny skrót najważniejszych danych statystycznych za 2016 r.

Początek nowego roku to czas analizowania ilościowych danych za 2016 rok dotyczących usług bibliotecznych. Z perspektywy czasu to również czas analizowania jakościowych usług, bowiem biblioteka w kwietniu 2016 r. przeniosła się do nowoczesnego obiektu, co wpłynęło na poprawę nie tylko komfortu pracy pracowników, ale przede wszystkim na większe zainteresowanie ze strony mieszkańców gminy i nie tylko. Wydawałoby się, że miejsce w którym znajduje się biblioteka nie ma, aż takiego znaczenia, bo przecież liczą się nowości książkowe i usługi jakie oferuje. Z perspektywy czasu i funkcjonowania w nowoczesnym budynku okazało się, że atrakcyjne wnętrza biblioteki wpływają na większe zainteresowanie i mieszkańcy chętniej do niej zaglądają.

Chcemy, aby mieszkańcy w 2017 roku kojarzyli bibliotekę z miejscem inspirującym, otwartym i niezwykle aktywnym poprzez realizację projektów, ciekawych inicjatyw czy współpracę z różnymi jednostkami w szerokim aspekcie znaczenia tego słowa. W 2016 r. zapisaliśmy do biblioteki 1729 czytelników czyli o 144 osoby więcej niż w 2015 r. Uzyskaliśmy również wysoką liczbę wypożyczeń 35 100 książek, audio, czy edukacyjnych gier planszowych. W tym najliczniej wypożyczano literaturę dla dorosłych 16314, następnie literaturę dla młodzieży 9756, literaturę popularnonaukową 6843, audiobooki 1437, edukacyjne gry 467 oraz 283 czasopisma. Liczba odwiedzin wyniosła 15267 i tu odnotowaliśmy wzrost.

Zakupiliśmy 698 jednostki inwentarzowe (książki, audio, edukacyjne gry planszowe) za łączną kwotę 18498,85 zł z czego 8640,00 zł pochodziło z dofinasowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dla uzupełnienia informacji, co do liczby zakupionych książek w bibliotece pojawiło się aż 635 nowości książkowych, 55 audiobooków oraz 8 gier planszowych. Coraz więcej osób korzysta z usług elektronicznych, tak więc dane te przedstawiają się następująco: zestawienie operacji logowania do katalogu 4665, zestawienie rezerwacji 970, zestawienie zamówień 710, zestawienie operacji prolongat 1317 osoby.

W wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę uczestniczyło 2661 osób. Ten rok zaczyna się bardzo aktywnie i mamy nadzieję, że wpłynie to korzystnie na wskaźniki, które co roku przedstawiamy Państwu. W tym roku również będzie możliwość współtworzenia księgozbioru razem z mieszkańcami, tak więc zachęcamy Państwa do składania propozycji co do zakupu nowości książkowych za pośrednictwem formularza zaproponuj książkę dostępnego na stronie internetowej biblioteki.

Tekst J. Patej

×