Statystyka 2021
Grafika z książkami i logo biblioteki zawierająca liczby statystyczne za rok 2021, te same co w tekście

Najważniejsze dane statystyczne za rok 2021 przedstawiają się następująco:

W 2021 roku zarejestrowaliśmy w bibliotece 1794 aktywnych czytelników.
Łączna liczba wypożyczeń wyniosła: 30815
(w tym 27730 książek, 1616 audiobooków, 682 gier planszowych, 787 czasopism).
Liczba odwiedzin wyniosła: 15806

Zakupiliśmy 1253 jednostki inwentarzowe (książki – 1159, audiobooki – 70, gry planszowe – 24) za łączną kwotę
32 271 zł z czego 6250 zł pochodziło z dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Najliczniej wypożyczana była literatura dla dorosłych 11900, następnie literatura dla dzieci
i młodzieży 7991, literatura popularnonaukowa 7839, zbiory specjalne (gry i audiobooki) 2298, czasopisma 787.

Zestawienie operacji zdalnego korzystania z katalogu on-line przedstawia się następująco:
logowanie do katalogu: 8678, zestawienie rezerwacji: 5584, zestawienie zamówień: 1788, zestawienie operacji prolongat: 2361.

Biblioteka w 2021 roku po raz kolejny wykupiła dla czytelników dostęp do wirtualnej czytelni ebooków IBUK Libra.
Liczba sesji: 650
Liczba pobranych dokumentów: 4635

Stronę internetową biblioteki w 2021 r. odwiedziło 21858

 

 

×