Statystyka 2020
Dane statystyczne w formie infografiki

Dane statystyczne w formie infografiki

Początek każdego roku jest czasem podsumowań i liczenia statystyk za ubiegły rok.

W 2020 roku w związku z ogłoszeniem stanu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał rozporządzenie w sprawie zamknięcia od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, w tym bibliotek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi zmuszona była dostosować się do tych wytycznych.
Biblioteka główna w Szycach zamknięta była dla czytelników od 12.03.2020 do 17.05.2020 oraz ponownie w drugiej fali epidemii 09-29.11.2020. Łącznie okres zamknięcia wyniósł 59 dni roboczych.
Filia biblioteczna w Bęble zamknięta była dla czytelników od 12.03.2020 do 31.08.2020 oraz 09-29.11.2020. Łącznie okres zamknięcia wyniósł 27 dni (filia otwarta jest w poniedziałki).

W trakcie zamknięcia biblioteki dla czytelników bibliotekarze pracowali i wykonywali zadania bieżące (częściowo pełniąc dyżury w bibliotece, częściowo pracując zdalnie) m.in. śledzenie rynku wydawniczego, zamawianie oraz katalogowanie książek w elektronicznym systemie bibliotecznym, promowanie zbiorów bibliotek cyfrowych, udzielanie czytelnikom informacji telefonicznie i mailowo, wydawanie kodów dostępu do zasobów ebooków w Ibuk Libra (do których biblioteka wykupiła dostęp), tworzenie kartoteki zagadnieniowej gminy Wielka Wieś, pisanie i składanie wniosków do projektów, opracowanie wewnętrznych procedur (kontrola zarządcza, regulaminy itp.), szkolenia on-line.

Najważniejsze dane statystyczne za rok 2020 przedstawiają się następująco:

W 2020 roku zarejestrowaliśmy w bibliotece 1475 aktywnych czytelników.
Łączna liczba wypożyczeń wyniosła: 26104
(w tym 23209 książek, 1648 audiobooków, 411 gier planszowych, 836 czasopism).
Liczba odwiedzin wyniosła: 132
63

Zakupiliśmy 1944 jednostki inwentarzowe (książki – 1789, audiobooki – 155) za łączną kwotę 50275,61 zł z czego 10000,00 zł pochodziło z dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Najliczniej wypożyczana była literatura dla dorosłych 10292, następnie literatura dla dzieci i młodzieży 5965, literatura popularnonaukowa 6952.

Zestawienie operacji zdalnego korzystania z katalogu on-line przedstawia się następująco:
logowanie do katalogu: 5115, zestawienie zamówień:
1223, zestawienie operacji prolongat: 1990.

Biblioteka w 2020 roku po raz kolejny wykupiła dla czytelników dostęp do wirtualnej czytelni ebooków IBUK Libra.
Liczba otwarć wyniosła:
788
Liczba otwartych stron wyniosła:
4636

Stronę internetową biblioteki w 2020 r. odwiedziło 30447 osób.

×