Statystyka 2018

W 2018 roku zarejestrowaliśmy 1767 czytelników.
Liczba wypożyczeń wyniosła 39372 w tym 36223 książek, 2185 audiobooków, 659 gier, 305 czasopism.
Liczba odwiedzin wyniosła 17070.
Zakupiliśmy 1196 jednostek inwentarzowych (książki – 1126, audio – 47, edukacyjne gry planszowe – 23) za łączną kwotę 28872,66 zł z czego 9040,00 zł pochodziło z dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Najliczniej wypożyczana była literatura dla dorosłych 17466,  następnie literatura dla młodzieży 10066 , literatura popularnonaukowa 8691.
Zestawienie operacji korzystania z katalogu on-line przedstawiają się następująco: logowanie do katalogu – 4362 , zestawienie zamówień –1018, zestawienie prolongat – 1150, zestawienie operacji prolongat – 1823.
Stronę internetową w 2018 r. odwiedziło 36623 osoby.

W stosunku do roku 2017 odnotowaliśmy wzrost liczby czytelników, wypożyczeń i odwiedzin.

×