Statystyka 2013
Zasoby polskie

1500 czytelnik !
Początek roku to dla bibliotek czas analizowania danych dotyczących funkcjonowania instytucji w roku ubiegłym i wypełniania m.in. sprawozdań GUSowskich. Zanim zaprezentuję Państwu szczegółowe dane za 2013 r. warto podkreślić, że biblioteka zarejestrowała 1506 czytelników. Dla 1500 czytelnika została przyznana karta prezentowa do Empiku. W 2014 r.
z kartą do Empiku czekamy na 2000 czytelnika.

Zakupiono 1073 jednostki inwentarzowe
Struktura wpływów w 2013 r. do biblioteki głównej i filii w Bęble pochodziła z dwóch źródeł. Większość zbiorów pochodziła z zakupów (1073 jednostki inwentarzowe w tym 983 wol. książek) oraz z darów (268 książek przekazanych do biblioteki przez czytelników). W Wielkiej Wsi stan księgozbioru na koniec 2013 r. wyniósł 13581 natomiast w filii bibliotecznej 3932. Zwiększyła się także liczba książek do słuchania i obecnie do wyboru posiadamy 303 pozycje. Od 2012 r. gromadzimy także edukacyjne gry planszowe i w chwili obecnej w swojej ofercie posiadamy 30 gier planszowych. Wydatki na zakup nowości książkowych w ramach dotacji jednostki samorządu terytorialnego: 19437,71 zł z czego zakupiono 805 jednostek inwentarzowych (książki, książki do słuchania oraz gry planszowe). Wydatki na zakup nowości wydawniczych z dofinansowania z Biblioteki Narodowej: 5500,00 zł z czego zakupiono 268 woluminów książek.

Zaskakująca liczba wypożyczeń
Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu ubiegłego roku wyniosła 27603 zarówno książek, gier planszowych jak i książek sprowadzanych z Jerzmanowic w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Łączna liczba odwiedzin wyniosła 15447
W 2013 r. bibliotekę odwiedziło 12849 czytelników, którzy wypożyczyli przynajmniej jedną książkę. Liczba odwiedzin osób w pomieszczeniach biblioteki wyniosła 1532. Są to osoby, które przychodzą na ksero oraz w towarzystwie innych czytelników. Z darmowego Internetu skorzystało 1066 osób.

Za pośrednictwem Internetu
Liczba odwiedzin na stronie internetowej biblioteki wyniosła 13384. W maju udostępniony został profesjonalny katalog on-line w oparciu o system SOWA/MARC21. Liczba odwiedzin w 2013 r. wyniosła 10867. Liczba osób logujących się do systemu wyniosła 3881, liczba osób korzystająca ze zdalnych prolongat wyniosła 782. Liczba zamówień i rezerwacji za pośrednictwem katalogu on-line wyniosła 768.

Formy promocji książki i czytelnictwa
W ciągu całego roku sprawozdawczego biblioteka sama lub w partnerstwie z różnymi instytucjami zorganizowała 64 formy promocji książki i czytelnictwa. Łącznie skorzystało z nich 3355 osób.

 
Porównanie danych na przełomie 2012/2013 r.:

Wyszczególnienie2012 r.2013 r.
1. Liczba czytelników na 100 mieszkańców12,6113,86
2. Odsetek czytelników dziecięcych i młodzieżowych (do lat 19) w stosunku do ogółu czytelników4037,45
3. Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców9,579,9
4. Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców165,30254
5. Liczba zakupionych książek dla dzieci i młodzieży na 1 czytelnika dziecięcego i młodzieżowego0,470,69

 
Oprac. Joanna Patej dyrektor biblioteki

×