Statystyka 2012
Zasoby polskie

Stan księgozbioru w Bibliotece w Wielkiej Wsi na koniec 2012 r. wyniósł 12623 woluminy natomiast w filii bibliotecznej w Bęble 3639 woluminów. W 2012 roku łącznie z dotacją z Biblioteki Narodowej zakupiono 1012 jednostek inwentarzowych o łącznej wartości 24 068,76 zł. Szczegółowe rozliczenie przedstawia się następująco: Wydatki na zakup nowości wydawniczych w ramach dotacji jednostki samorządu terytorialnego: 19158,76 zł z czego zakupiono 789 jednostek inwentarzowych w tym 705 woluminów książek. Z tej puli zakupiono 84 jednostki zbiorów specjalnych (audiobooków i gier planszowych) za kwotę 2367,91 zł. Wydatki na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” to 4910,00 zł, z czego zakupiono 223 jednostek inwentarzowych w tym 223 wol. książek. Dary książkowe otrzymane od czytelników: 135 egzemplarzy na łączną kwotę 1462,19 zł.

W 2012 zarejestrowano 1334 czytelników (w Wielkiej Wsi 1096), (w filii w Bęble 190), (w punkcie bibliotecznym w Giebułtowie 48). Czytelnicy ogółem wypożyczyli 17479 książek w tym 394 zbiorów specjalnych (audiobooki, gry planszowe). Wypożyczenia dla dzieci i młodzieży 5337, dla dorosłych 8831, literatura popularnonaukowa 2917. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom swoich użytkowników biblioteka wypożycza czasopisma. W 2012 r. czytelnicy wypożyczyli 243 czasopisma.

Wyszczególnienie*
2011 r.
2012 r.
1. Liczba czytelników na 100 mieszkańców
11,67
12,61
2. Odsetek czytelników dziecięcych i młodzieżowych (do lat 19) w stosunku do ogółu czytelników
43,27
40
3. Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców
9,64
9,57
4. Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców
143,26
165,30
*Porównanie danych biblioteki na przełomie 2011/2012

W 2012 roku bibliotekę odwiedziło 12432 czytelników natomiast z darmowego dostępu do Internetu skorzystało 927 osoby. Liczba wejść na stronę 46661.

Pod koniec 2011 roku biblioteka dostała nowe wytyczne od GUS, które zobowiązują do liczenia osób, które przychodzą do biblioteki na ksero, faks bądź w towarzystwie innych czytelników. Liczba odwiedzin takich osób w pomieszczeniach biblioteki w ciągu całego roku sprawozdawczego wyniosła 1434. W ubiegłym roku biblioteka samodzielnie bądź w partnerstwie ze szkołami z Gminy Wielka Wieś zorganizowała spotkania autorskie, projekty edukacyjne, pogadanki, lekcje biblioteczne, wieczór literacko-muzyczny, dyskusje nad książką, konkursy oraz wystawy.

Biblioteka włączyła się w Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, w którym przez cały tydzień organizowane były różnego rodzaju zajęcia zarówno dla dzieci jak i młodzieży. W sumie z tych form promocji czytelnictwa skorzystało 471 osób. Zorganizowano 7 spotkań autorskich, w których uczestniczyło łącznie 539 osób głównie dzieci i młodzież.

Przy bibliotece działają Dyskusyjne Kluby Książki. W 2012 r. odbyło się 20 spotkań (raz w miesiącu) w których frekwencja w ciągu całego roku sprawozdawczego wyniosła 195 osób. Przeprowadzono również lekcje biblioteczne adresowane do dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło 376 osób. Od kwietnia 2012 roku w odnowionych wnętrzach budynku, w którym mieści się biblioteka zaprezentowano 5 wystaw fotograficznych udostępnionych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.

Oprac. J. Patej dyrektor GBP

×