Statystyka 2011
Zasoby polskie

Udostępnianie zbiorów

W 2011 roku zarejestrowano łącznie 1188 czytelników (w Wielkiej Wsi – 1006, w filii w Bęble – 182), którzy wypożyczyli 14970 zbiorów.

Liczba odwiedzin wyniosła: 10862.

Wypożyczenia na zewnątrz za 2011 rok przedstawiają się następująco:

  • książki – 14573
  • czasopisma nieoprawne – 205
  • oraz zbiory specjalne – 192

 
W bibliotece głównej oraz w filii w Bęble funkcjonuje Czytelnia Internetowa, którą w roku sprawozdawczym odwiedziło 1342 osób.

Zbiory, finanse
Ogółem w jednostkach inwentarzowych biblioteki w 2011 roku przybyło 1263 woluminy.

Fundusze na zakup zbiorów pochodziły z 3 źródeł.
– Dotacja organizatora: 21 117,00 zł (zakupiono 863 woluminy)
– Dotacja z Biblioteki Narodowej: 3440,00 zł (zakupiono 158 woluminy)
– Dotacja z Fundacji Orange: 108,00 zł (zakupiono 2 woluminy)
Łączna kwota na nowości wydawnicze wynosiła 24 665,00 zł z czego zakupiono 1023 woluminy. W tym 981 książek oraz 42 egz. zbiorów specjalnych.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan zbiorów razem z filią w Bęble to 15670 woluminów oraz 172 egz. zbiorów specjalnych.

Dary książkowe otrzymane od czytelników 198 woluminy książek na łączną kwotę 1519,00 zł
Polskie Towarzystwo Bibliologiczne przekazało 42 egz. nowości ksiażkowych o wartości 909,00 zł
Biblioteka dysponowała 19 tytułami czasopism, z czego 17 pochodziło z zakupu za kwotę 2002,00 zł

 
Promocja książek i czytelnictwa
Pracownicy GBP w Wielkiej Wsi na różne sposoby promowali książki i czytelnictwo. Łącznie w imprezach uczestniczyło 1098 osób.

Od 2007 roku przy bibliotece działa DKK oraz MDKK, które aktywizują czytelniczo mieszkańców gminy. Dyskusyjne Kluby Książki realizowane są we współpracy z WBP w Krakowie oraz Instytutem Książki. Spotkania klubowiczów odbywają się raz w miesiącu. W ramach DKK zorganizowano spotkania autorskie (Wanda Chotomska, Marta Fox ).

W 2011 r. biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek oraz Wojciechem Widłakiem. Taka forma zachęcenia do czytania cieszy się uznaniem wśród rodziców jak i grona pedagogicznego.

Po raz trzeci biblioteka włączyła się w ogólnokrajowe obchody “Tygodnia Bibliotek”. W ramach akcji zorganizowano wieczór poezji przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Zabierzowie. Poezję czytali : Maria Gaudyn, Krzysztof Mazur; oprawę muzyczną zapewnili: Renata Jaśkowska, Włodzimierz Mazoń oraz Łukasz Polus. W trakcie spotkania rozdano dyplomy Super Czytaczom 2010.

Uczniowie ze szkół podstawowych mieli możliwość spotkać się z ilustratorką książek Olą Cieślak. Studentki z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przygotowały zajęcia biblioterapeutyczne pomagające kontrolować swoje negatywne emocje. Dla uczniów została także przygotowana lekcja biblioteczna „Teatr wyobraźni – dlaczego czytamy bajki”.

W ciągu całego roku zorganizowano różnorodne zajęcia skierowane zarówno do dzieci jak i dorosłych m.in. „Dzień bezpiecznego Internetu” – przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Wielkiej Wsi, „Oczytanym być…” – coroczna akcja we współpracy ze szkołami mająca na celu sprawdzenie wiedzy uczniów z przeczytanej lektury. Zajęcia odbyły się w SP w Wielkiej Wsi oraz SP w Bęble.

Biblioteka w Wielkiej Wsi włączyła się w ogólnoeuropejską akcję „Tydzień z Internetem 2011” i 1 marca zorganizowała spotkanie dla osób chcących nauczyć się obsługi Skype’a.

W ciągu całego roku w bibliotece oraz w przedszkolach odbywały się różnorodne spotkania
z dziećmi, których celem było zachęcenie do czytania oraz częstego odwiedzania biblioteki.
Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs na najaktywniejszego czytelnika 2011 r. W naszej zabawie wzięły udział 43 osoby. Łącznie w bibliotece głównej i filii pojawiło się 30 nowych czytelników.

×