Statystyka 2008
Zasoby polskie

Na ogólną statystykę funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi w roku sprawozdawczym złożyła się działalność oddziału głównego, filii bibliotecznej w Bęble oraz punktu bibliotecznego w Białym Kościele.

Udostępnianie zbiorów
W 2008 roku zarejestrowano 964 czytelników wypożyczających zbiory na zewnątrz.

Wypożyczenia na zewnątrz za 2008 rok przedstawiają się następująco:
książki – 11014, czasopisma – 79 , zbiory specjalne – 53.

Wypożyczenia na miejscu za 2008 rok przedstawiają się następująco:
książki – 198, czasopisma – 185.

W oddziale głównym oraz w filii funkcjonuje Czytelnia Internetowa, którą w roku sprawozdawczym odwiedziło 2397 osób.

Z wypożyczeń międzybibliotecznych skorzystało 60 osób, dla których sprowadzono 30 książek (przede wszystkim z Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach).

Ogólnie odwiedziny (GBP, filia w Bęble, punkt biblioteczny w Białym Kościele) wyniosły 7244.

Zbiory i finanse
W 2008 roku bibliotece łącznie przybyło 1382 książek. Z tego 1065 pochodziło z zakupu a 317 z darów.
Fundusze na zakup zbiorów pochodziły z 2 źródeł. Kwotowa zakupu przedstawia się następująco:

Dotacja z budżetu Urzędu Gminy: 14.000 zł
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 5.480 zł

Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych pozyskano w ramach Programu Operacyjnego “Promocja Czytelnictwa “Priorytet I: “Rozwój księgozbiorów bibliotek” (Instytucja zarządzająca: Biblioteka Narodowa).

Biblioteka dysponowała 17 tytułami czasopism, z czego 13 pochodziło z zakupu za kwotę 1225 złotych.
Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan księgozbioru to: 16037 woluminów, 66 jednostek zbiorów specjalnych.

×