Statystyka za rok 2018

Początek roku to czas kiedy bibliotekarze żonglują różnymi cyferkami w celu opracowania sprawozdań z działalności biblioteki publicznej w 2018 r. Przygotowując dane do sprawozdań zarówno do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i do GUS zwracamy uwagę na różne wartości liczbowe, aby w końcowej fazie te dane pokrywały się w kilku sprawozdaniach.
W 2018 roku zarejestrowaliśmy 1767 czytelników. Liczba wypożyczeń wyniosła 39372 w tym 36223 książek, 2185 audiobooków, 659 gier, 305 czasopism. Liczba odwiedzin wyniosła 17070. Zakupiliśmy 1196 jednostek inwentarzowych (książki – 1126, audio – 47, edukacyjne gry planszowe – 23) za łączną kwotę 28872,66 zł z czego 9040,00 zł pochodziło z dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Najliczniej wypożyczana była literatura dla dorosłych 17466,  następnie literatura dla młodzieży 10066 , literatura popularnonaukowa 8691. Zestawienie operacji korzystania z katalogu on-line przedstawiają się następująco: logowanie do katalogu – 4362 , zestawienie zamówień –1018, zestawienie prolongat – 1150, zestawienie operacji prolongat – 1823. Stronę internetową w 2018 r. odwiedziło 36623 osoby.

W stosunku do roku 2017 odnotowaliśmy wzrost liczby czytelników, wypożyczeń i odwiedzin.

Oprac. J. Patej

×