Spotkanie autorskie w ramach programu czytelniczego

“Książka moim przyjacielem” to program realizowany przez Szkołę Podstawową w Modlnicy, której adresatami są uczniowie kl. II i III. Program ma na celu zachęcenie uczniów do częstego kontaktu z książką. Dlatego Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi włączyła się w ten program oferując różne formy zajęć. We wrześniu w bibliotece odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone zasadom korzystania i wyszukiwania informacji.

W ramach tego programu biblioteka zaprosiła Wojciecha Widłaka, autora bardzo popularnej i lubianej serii o Panu Kuleczce. Obecnie pracownicy biblioteki aktywizują czytelniczo także pozostałych uczniów ze szkół w Gminie Wielka Wieś prezentując jego twórczość. Na spotkanie z Wojciechem Widłakiem, które odbędzie się 4 listopada 2011 r. o godz. 11.15 w gościnnych progach SP w Wielkiej Wsi, zostali zaproszeni uczniowie kl. II ze szkół w Białym Kościele, Bęble, Wielkiej Wsi oraz uczestnicy projektu “Książka moim przyjacielem”.

W związku z planowanym spotkaniem pani z biblioteki odwiedza poszczególne szkoły zapoznając uczniów z sylwetką i twórczością Wojciecha Widłaka.

Uczniowie kl. II SP Biały Kościół

Uczniowie kl. II SP Bębło

Uczniowie kl. II z Modlnicy

×