Rozstrzygnięty został wakacyjny konkurs plastyczny!
Plakat promujący konkurs

Aby wziąć udział w konkursie należało wykonać konkursową pracę plastyczną – pocztówkę z podróży literackiej lub realnej.

Konkurs skierowany był do wszystkich mieszkańców gminy Wielka Wieś.

Jury postanowiło, że wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni kartami prezentowymi do Empiku.

Poniżej wymieniamy osoby nagrodzone miejscami 1-3 w każdej kategorii wiekowej oraz kwoty przyznanych nagród.
Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia i nagrody w kwotach niższych niż za zajęcie miejsc 1-3.

Szkoła podstawowa
1. Tola Urbańczyk (karta Empik 200 zł)
2. Zuzia Urbańczyk (karta Empik 150 zł)
2. Magdalena Żurek (karta Empik 150 zł)
3. Maja Szeloch (karta Empik 100 zł)
3. Wojciech Janik (karta Empik 100 zł)

Szkoła ponadpodstawowa
1. Wiktoria Kozień (karta Empik 200 zł)
2. Natalia Biedak (karta Empik 150 zł)
3. Weronika Kupczyk (karta Empik 100 zł)

Dorośli
1. Agnieszka Kupczyk (karta Empik 200 zł)
2. Zbigniew Wikaliński (karta Empik 150 zł)
3. Magdalena Praczyńska-Janik (karta Empik 100 zł)

Wszystkich uczestników, którzy złożyli prace konkursowe  zapraszamy do biblioteki w dogodnym terminie po odbiór nagród.

Decyzja powołanego przez Bibliotekę jury w kwestii przyznawania nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi.
Celem konkursu jest promocja książki i czytelnictwa, a także umożliwienie twórczego wykorzystanie umiejętności, talentów, ekspresji i potencjału społeczności lokalnej, popularyzacja biblioteki i wzmocnienie jej roli, jako lokalnego ośrodka animującego kulturę i aktywizującego społeczność.

Konkurs jest częścią zadania „Globtroter na walizkach z książkami i muzyką” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Logotyp MKiDN

×