Masz rower? Przyłącz się!
Zasoby polskie

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi po raz drugi weźmie udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo i zdrowy styl życia “Odjazdowy Bibliotekarz”. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz. Nasz przejazd został już zarejestrowany na oficjalnej stronie akcji, na której można zobaczyć wszystkie rajdy organizowane na terenie całej Polski (http://bibliosfera.net/odjazdowy-bibliotekarz/mapa/). Tym razem „Odjazdowy Bibliotekarz” został również wpisany w plan imprez XI Dni Gminy Wielka Wieś organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele.

Nasza trasa będzie wiodła szlakiem rowerowym z Wielkiej Wsi do Bębła poprzez malownicze dolinki podkrakowskie. Nie jest to żaden wyścig, tylko sposób na aktywne i ciekawe spędzenie wolnego czasu. W trakcie przejazdu planujemy postoje, na których będą czytane fragmenty książek związanych z podróżnictwem (i nie tylko). Na mecie w Szkole Podstawowej w Bęble, która również jest partnerem akcji czekać będą dodatkowe atrakcje – coś dla ducha i coś dla ciała. Dla uczestników, aby mogli uzupełnić kalorie, przewidziany jest słodki poczęstunek przygotowany przez Cukiernię Stochalscy. Ponadto można będzie wygrać atrakcyjne nagrody w konkursach i kalamburach, które ufundowali: księgarnia Matras z Modlniczki, sklep rowerowy TOMAR, Gmina Wielka Wieś oraz Klinika Urody Laime w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników, miłośników książek i rowerów do wzięcia udziału w tegorocznej edycji! Jedziemy 14 czerwca (sobota) 2014 r. Start o godzinie 10:00 z parkingu pod biblioteką w Wielkiej Wsi. Na około godzinę przed startem sklep rowerowy TOMAR z Modlnicy podstawi pod bibliotekę swój samochód serwisowy i każdy uczestnik będzie mógł nieodpłatnie sprawdzić sprawność swojego roweru przed przejazdem. Więcej szczegółowych informacji oraz mapkę z trasą przejazdu znajdą Państwo na stronie internetowej biblioteki www.gbpwielka-wies.pl

Czekamy na zgłoszenia wszystkich chętnych osobiście lub mailowo (biblioteka@wielka-wies.pl) do 11 czerwca (środa) do godz. 19:00, a także na miejscu w dniu imprezy. Wśród osób, które zgłoszą się do 11 czerwca rozlosujemy nagrody.

Regulamin w formacie pdf
Trasa przejazdu (może ulec zmianie)

Cukiernia Stochalscy
Ingraphic – studio reklamy i poligrafii Mateusz Indyka

 

Regulamin Przejazdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz w gminie Wielka Wieś

– ogólnopolskiej akcji skierowanej do czytelników, bibliotekarzy oraz wszystkich miłośników książki, bibliotek i rowerów

I Organizator

1.Organizatorem Przejazdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi.
2.Biblioteka przewiduje możliwość wspólnej organizacji Przejazdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz z innych podmiotami, w tym innymi organizacjami, firmami bądź osobami fizycznymi.
3.Trasa została wyznaczona przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielkiej Wsi (mapka w załączeniu).
4.W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub drogowych Organizator może zmienić trasę lub rozwiązać Przejazd Rowerowy Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz informując o tym uczestników za pośrednictwem strony internetowej biblioteki.

II Cele rajdu

1.Popularyzacja czytelnictwa i biblioteki. Kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek, czytania, książek, bibliotekarzy.
2.Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień.
3.Propagowanie modelu aktywnego spędzania czasu wolnego.
4.Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i walorów turystyczno-przyrodniczych gminy Wielka Wieś.
5.Integracja społeczności lokalnych.

III Uczestnictwo

1.Uczestnictwo w przejeździe rowerowym jest bezpłatne, wymaga zgłoszeń do 11 czerwca 2014 pod numerem tel. 12 419 16 87 lub e-mailowo: biblioteka@wielka-wies.pl
2.Istniej także możliwość dołączenia do Przejazdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz w dniu akcji.
3.Każdy uczestnik musi posiadać własny rower. Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników Przejazdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz winno być zgodne z przepisami.
4.Dzieci i młodzież mogą brać udział w Przejeździe Rowerowym Odjazdowy Bibliotekarz wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich (rodziców/opiekunów).
5.Istnieje możliwość samodzielnego uczestnictwa osoby niepełnoletniej powyżej 16 roku życia na podstawie pisemnej zgody opiekunów prawnych i na ich pełną odpowiedzialność.

IV Inne postanowienia

1.Na miejsce startu wyznaczono parking koło Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi, godz. 10.00 Zakończenie Przejazdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz nastąpi w okolicach filii bibliotecznej w Bęble, gdzie dla uczestników przewidziana jest kawa, herbata, ciastko.
2.Osoby, które zgłoszą się do 11czerwca 2014 r. będą brały udział w losowaniu nagród ufundowanych przez księgarnię Maras, sklep rowerowy Tomar oraz studio urody Laime, przewiduje się także drobne upominki.
3.Dla wszystkich uczestników Przejazdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz, na wyznaczonych postojach przewidziano konkursy z nagrodami oraz głośne czytanie i literackie kalambury.
4.Kolorem ogólnopolskiej akcji Odjazdowy bibliotekarz jest kolor pomarańczowy.
5.Uczestnicy biorą udział w Przejeździe Rowerowym Odjazdowy Bibliotekarz na własną odpowiedzialność i zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom.
6.Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po przejeździe.
7.Zabrania się udziału w zgromadzeniu i rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych.
8.Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w imprezie.
9.Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Odległości między rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2, 3 metry ale nie więcej niż 5.
10.W trakcie przejazdu jego organizatorzy, uczestnicy i media wykonują filmy i zdjęcia grupowe uczestników do celów kronikarskich. Materiały te mogą zostać opublikowane z lub bez udziału Organizatora (np. przez obecne na przejeździe media). Uczestnictwo w przejeździe rowerowym oznacza zgodę na publikację wizerunku uczestnika na zdjęciach lub filmach grupowych.
11.Uczestnictwo w przejeździe oznacza akceptację Regulaminu Przejazdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
12.Uczestnicy nie są ubezpieczeni przez Organizatora. Mogą oni ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie.
13.Uczestnicy Przejazdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane przez siebie szkody.
14.Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy przeciw pożarowe na terenach leśnych i innych.

×