Rośnie czytelnictwo w gminie
Zasoby polskie

Wszystkie media donoszą o kryzysie czytelnictwa w Polsce. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielkiej Wsi sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej. Z roku na rok widać wzrost zainteresowania biblioteką. W przeciągu dwóch lat 2007-2009 zwiększyła się liczba czytelników o 117 osób. W 2009 roku zarejestrowaliśmy 986 czytelników czyli wciąż czekamy z nagrodą na 1000!!! czytelnika. Liczymy na to, że w tym roku nagroda w końcu znajdzie właściciela.

Największą grupę stanowili użytkownicy do 15 roku życia (369 osób), drugą czytelnicy w wieku 25-44 lat (280 osób). Ze względu na rodzaj wykonywanego zajęcia, największą grupę czytelników stanowiła młodzież ucząca się (500 osób) oraz pracownicy umysłowi (212 osób).

W 2009 roku wypożyczono 11347 woluminów książek w tym: literatura piękna dla dorosłych (5854), literatura piękna dla dzieci i młodzieży (3522) oraz literatura niebeletrystyczna (1971).
W ciągu całego 2009 roku naszą bibliotekę odwiedziło 7905 osób. Porównując do 2007 roku odwiedzin jest więcej o 1434.

Warto też wspomnieć, że w roku 2009 wydaliśmy łącznie 18552.00 zł na zakup książek i zbiorów audiowizualnych. W tym kwota (2540.00 zł) dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przybyło nam więc 843nowych książek oraz 22 książki do słuchania. Z darów osób prywatnych biblioteka wzbogaciła swoje zasoby o 226 woluminów książek na łączną kwotę 3641.00 złotych.

×