Reorganizacja pracy biblioteki
Zasoby polskie

W celu usprawnienia jakości świadczonych usług Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi wprowadza inny program biblioteczny – system SOWA2/MARC21

W związku z powyższym nastąpi reorganizacja pracy biblioteki głównej oraz filii w następujących dniach:
03 kwietnia 2013 (środa): biblioteka w Wielkiej Wsi będzie nieczynna w godzinach od 11:00 do 15:00.
04 kwietnia 2013(czwartek): biblioteka w Wielkiej Wsi oraz filia w Bęble będą nieczynne od godziny 15:00.
05 kwietnia 2013 (piątek): biblioteka w Wielkiej Wsi będzie cały dzień nieczynna.

Ponadto w wymienionych powyżej dniach wystąpi przerwa w dostępie do katalogu internetowego biblioteki oraz ulegną zmianie hasła dostępu do indywidualnych kont czytelniczych.

Po nowe hasła dostępu należy zgłaszać się (od wtorku 09 kwietnia) bezpośrednio do dyżurującego bibliotekarza lub poprzez pocztę elektroniczną.

Dzięki systemowi SOWA2/MARC21 pojawi się szereg praktycznych udogodnień nieobecnych
w dotychczasowym systemie. Dzięki temu programowi czytelnicy będą mogli m. in. rezerwować zdalnie książki, które są aktualnie wypożyczone, równolegle wyszukiwać w dwóch bazach katalogowych (biblioteka główna i filia w Bęble), udostępniona zostanie Bibliografia Regionalna Gminy Wielka Wieś. Ponadto udostępniony zostanie portal e-usług bibliotecznych, który pozwoli wszystkim naszym użytkownikom wymieniać informacje na temat książek, zamieszczać oceny, recenzje, komentować interesujące zbiory książkowe dostępne w bibliotece. O szczegółach będą Państwo informowani na bieżąco.

Joanna Patej dyrektor GBP

×