Przysposobienie biblioteczne dla dzieci

Przez ostatnie dwa dni w bibliotece odwiedzili nas uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej w Modlnicy, aby wziąć udział w lekcji bibliotecznej. W trakcie spotkania omówiono zasady korzystania z biblioteki oraz w jaki sposób poruszać się po niej, aby odnaleźć konkretną książkę. Wskazano również na kolorowe oznakowania książek. Uczniowie poznali również podstawowe elementy opisu bibliograficznego, które identyfikują dany egzemplarz.

W trakcie spotkania dowiedzieli się o możliwościach wyszukiwania konkretnych pozycji książkowych za pośrednictwem katalogu on-line. Za pośrednictwem katalogu on-line wykonywali również zadania mające na celu lokalizację konkretnych książek wraz z podaniem brakujących danych takich jak: autor, miejsce położenia książki, liczbę egzemplarzy i czy dana książka znajduje się w bibliotece głównej czy w filii bibliotecznej. Takie spotkania maja na celu uświadomienie użytkownikom, że są różne sposoby zamawiania i rezerwowania książek i co najważniejsze upewnienie się, że dany egzemplarz książki na pewno będzie czekał na konkretnego użytkownika, jeśli książka zostanie wcześniej zamówiona zdalnie.

×