Profesjonalne Rady Seniorów

5 sierpnia 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie w Centrum Administracyjnym w Szycach na sali obrad Rady Gminy. Spotkania animacyjne dla seniorów w Wielkiej Wsi realizowane są w naszej gminie we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Wielkiej Wsi, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z Gminą Wielka Wieś.

Całość przedsięwzięcia realizowane jest w ramach projektu Profesjonalne Rady Seniorów w Województwie Małopolskim realizowane przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej „Znak” w partnerstwie z WBP w Krakowie. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu jest podniesienie poziomu zaangażowania społecznego i obywatelskiego osób starszych i ich obecności w polityce lokalnej i regionalnej poprzez profesjonalizację aktywnych Rad Seniorów oraz inicjowaniu powstania Rad w miejscach, gdzie jeszcze one nie funkcjonują. W ramach tego projektu odbędą się spotkania – warsztaty, wizyty studyjne, wyjazd integracyjny oraz konferencja). Udział w projekcie jest bezpłatny zarówno dla zaangażowanej biblioteki oraz innych instytucji pomagającej przy tej inicjatywie, jak i dla seniorów i nie zobowiązuje jego uczestników do powołania Rady Seniorów.

 
W ramach tego projektu przeprowadzone będą takie działania:

1). spotkania animacyjne – Seniorskie Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego (SWOO), to podstawowe zajęcia dla seniorów, jako punkt wyjścia do dalszych etapów. Zdobycie (Grupy Inicjatywne) wiedzy i umiejętności z zakresu partycypacji obywatelskiej oraz kompetencji społecznych mają umożliwić odpowiednio: przyczynienie się do skutecznego powstania w danej gminie Rady Seniora lub sprofesjonalizować dotychczasowe działania Rady Seniorów. Wiedza zostanie sprofilowana pod kątem tematyki organizacyjnej. W czasie zajęć zostanie przedstawiona uczestnikom wiedza, umożliwiająca efektywne przygotowanie się do powołania Rady Seniorów. Omówione zostaną następujące kwestie: analiza środowiska seniorskiego w miejscowości – seniorom trzeba pokazać w jaki sposób zebrać dane ilościowe i jakościowe dot. seniorów, aby z informacją o tworzeniu rady dotrzeć do jak największej liczby zainteresowanych. Wzmocni to głos i da jej większą legitymizację. Celem spotkań jest przedstawienie koncepcji funkcjonowania rady, a także omówienie problemów lokalnych

2). wizyty studyjne – 2 wizyty dla 2 przedstawicieli z danej Grupy Inicjatywnej + 1 przedstawiciela biblioteki z danej gminy – jedna z nich odbędzie się w wybranej Radzie w Małopolsce, a druga w woj. śląskim, gdzie Rad Seniorów jest najwięcej. W obydwu przypadkach będą to najlepsze praktyki społeczne w zakresie funkcjonowania Rad. Dzięki temu poznają Państwo sposób zarządzania i organizowania się, doświadczenia tych Rad, poznają Państwo jak pozyskują partnerów do współpracy, jak współpracują z gminą, jak rozwiązują problemy, jak organizują swoją bieżącą pracę i jak ją dokumentują, jak inicjują

3). weekendowy jesienny wyjazd w Tatry (zarówno dla przedstawicieli Rad Seniorów, jak i Grup Inicjatywnych zainteresowanych powołaniem takiej Rady w swojej gminie) dla najaktywniejszych uczestników ww. spotkań (pokrywamy wszelkie koszta z tym związane, łącznie z dojazdem) – podróż autokarem będzie możliwa z dworca w Krakowie. W projekcie mamy średnio miejsce dla 3 os z danej Grupy. Takie wyjazdy posłużą do głębszej integracji środowiska seniorskiego w Małopolsce (udział przedstawicieli z 8 gmin, które takich Rad jeszcze nie posiadają), podniosą ich umiejętności miękkie, a więc lepsza komunikacja, planowanie, zarządzanie czasem, praca w zespole – wszystko to, co potrzebne jest w efektywnym działaniu i wypełnianiu ról, do których takie Rady są powołane (inicjatywna, doradcza, opiniodawcza). Pogłębione zostaną także wątki poruszane podczas spotkań animacyjnych oraz zostaną wypracowane „inicjatywy senioralne” dla rozwiązania najważniejszych problemów osób starszych, gdzie najlepsze z nich zostaną zaprezentowane na konferencji zamykającej w obecności decydentów oraz przedstawicieli i reprezentantów różnych środowisk.

4). Zaproszenie na konferencję zamykającą (listopad / grudzień) do Krakowa. W tym celu zostanie zorganizowany transport, który możliwie w jak największym stopniu umożliwi sprawne dotarcie na konferencję. W obecności decydentów oraz przedstawicieli i reprezentantów różnych środowisk (JST, bibliotek publicznych, mediów, NGO, szkół i uczelni) zostaną zaprezentowane i wybrane najlepsze inicjatywy senioralne, które będą priorytetem i drogowskazem dla osób decyzyjnych w kształtowaniu polityki senioralnej w wymiarze regionu.

W tym celu planujemy podpisać Małopolskie Porozumienie Rad Seniorskich na rzecz Inicjatyw Lokalnych. Do udziału w projekcie zapraszamy 8 Rad Seniorów oraz 8 Grup Inicjatywnych (np. UTW, klubu seniora, seniorzy korzystający z ofert bibliotek publicznych)z gmin, w których jeszcze one nie powstały.

Następne spotkanie animacyjne dla seniorów odbędzie się 12 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00. w Centrum Administracyjnym w Szycach na sali obrad Rady Gminy.

×