Mam prawa i obowiązki – Wieczór z Rzecznikiem

Biblioteki są odpowiedzialne za szeroko rozumianą informację. W niewielkiej społeczności lokalnej, jakimi są gminy ważne jest, aby przełamać bariery psychologiczne związane z możliwością pozyskania fachowej porady pochodzącej od stowarzyszeń i instytucji, a udzielanej nieodpłatnie.

Dlatego Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi przystąpiła do projektu „Wieczór z Rzecznikiem” i przy współpracy Centrum Edukacji Obywatelskiej, Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi przygotowała działania skierowane do dzieci i dorosłych

25 marca w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi spotkali się uczniowie klas szóstych z całej gminy, aby wziąć udział w spotkaniu zatytuowanym „Mam prawa i obowiązki”. W oparciu o dostępną w bibliotece literaturę przygotowano dla młodych uczestników projekcję multimedialną dotyczącą podstawowych praw dziecka, uwzględniając niektóre artykuły z Konwencji Praw Dziecka.

Spotkanie nie mogło się odbyć bez czytania ważnych fragmentów z książek Grzegorza Kasdepke „Mam prawo” oraz „Twoja prawa. Ważna sprawa” – Pernilla Stalfelt. Każda ze szkół uczestnicząca w zajęciach otrzymała po jednym egz. książek Grzegorza Kasdepke, tak aby ich treść mogła wykorzystać na zajęciach lekcyjnych. Wspomniano również o Januszu Korczaku jako jednym z pierwszych, który walczył o godne traktowanie dzieci i zapewne podpisałby się obiema rękami pod Konwencją Praw Dziecka.

Każdy „strażnik prawa” dziecięcego zapewne doskonale sobie zdaje , że dziecko ma prawa, ale również obowiązki o których w trakcie zajęć nie zapomniano. Na zakończenie spotkania wyświetlono film dokumentalny, który odnosił się do sytuacji łamania praw dzieci w innych krajach. Młodzi ludzie mogli porównać swoje warunki z losem dzieci, których sytuacja zmusza do podjęcia 8 godz. pracy, aby móc uczyć się i spełniać swoje marzenia.

×