Podsumowanie projektu i analiza zgromadzonych dokumentów

Nadeszła chwila, aby podsumować półroczy projekt „Foto-szuflady czyli młodzi badacze na tropie historii lokalnej i rodzinnej”. W tym dniu uczestnicy projektu zaprezentowali swoje „Albumy pięknych wspomnień”, drzewa genealogiczne oraz leporello w technice kolażu. Na uroczystości obecne były także ekspertki z „Your Roots in Poland” – Kinga Borowiec i Karolina Szlęzak, które przez cały czas trwania projektu raz w miesiącu spotykały się z dziećmi na warsztatach genealogicznych. Warsztaty nie tylko przybliżyły dzieciom metody pracy w trakcie odkrywania historii lokalnej i rodzinnej, ale pozwoliły na zapoznanie się ze starymi dokumentami, świadectwami i innymi cennymi źródłami, które Panie przywoziły na zajęcia. W trakcie warsztatów pod ich czujnym okiem powstawały piękne drzewa genealogiczne, które stanowiły bodziec do snucia różnych opowieści rodzinnych. W trakcie tworzenia drzew niektóre dzieci mogły dowiedzieć się, że pradziadkowie w czasie II wojny światowej urodzili się w jaskini. Bardzo istotnym punktem podsumowania projektu była prezentacja zgromadzonych informacji na temat miejscowości Bębło oraz szkoły z Archiwum w Kielcach, Katowicach, Krakowie oraz innych miejscach do których udało się dotrzeć ekspertkom. Docelowym zadaniem Pań było opracowanie drzewa genealogicznego nauczycieli pracujących w szkole w Bęble. Zadanie to zostało wykonane, a całość będzie prezentowana na uroczystości 100 – lecia szkoły w Bęble. Projekt obfitujący w różne działania pozwolił dzieciom poznać najważniejsze aspekty z odkrywaniem przeszłości. Mam też nadzieję, że pozwolił uświadomić dzieciom i rodzicom jak ważne są międzypokoleniowe rozmowy o przeszłości. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację tego półrocznego projektu. Projekt realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielkiej Wsi  „Foto-szuflady czyli młodzi badacze na tropie historii lokalnej i rodzinnej” dofinasowany był przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek”. Partnerami biblioteki w realizacji projektu byli : Your Roots in Poland, Archiwum Narodowe w Krakowie, Szkoła Podstawowa w Bęble, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Urząd Gminy Wielka Wieś, Koło Gospodyń Wiejskich w Bęble, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele, Firma Handlowa „Aga II” z Zielonek.

Tekst i foto J.Patej

×