Piknik Pięknych Dźwięków

Piknik muzyczny zorganizowany 9 czerwca 2015 r. podsumował wszystkie działania jakie zostały zrealizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielkiej Wsi wspólnie z Przedszkolem Samorządowym w Modlniczce w ramach projektu „Odkryj świat dźwięków czyli o czym szumią rurki…” dofinansowanym ze środków Fundacji im. J. K. Steczkowskiego. Zaproszeni goście mogli zobaczyć projekcję multimedialną podsumowującą wszystkie działania wraz z fotorelacją.

Rodzice swoich pociech mogli zobaczyć jak przebiegł nasz projekt przez okres 5 miesięcy, w którym nie zabrakło cyklu zajęć dotyczących muzyki z wykorzystaniem książek, profesjonalnych zajęć muzyczno-edukacyjnych z wykorzystaniem Bum Bum Rurek dla dzieci i opiekunów przedszkolnych, wyjazdu do Filharmonii w Krakowie, zajęć edukacyjnych dotyczących świata muzyki, cyklu zajęć z wykorzystaniem kolorowych i wszechstronnych Bum Bum Rurek oraz mini koncertów raz w miesiącu przeprowadzonych przez profesjonalistów z gminy.

W trakcie trwania projektu rodzice wspólnie z dziećmi odkrywali świat dźwięków w swojej okolicy. Nagrane dźwięki są dostępne na https://soundcloud.com/gminawielkawies i mogą Państwo posłuchać stworzoną wspólnie dźwiękową mapę okolicy. W trakcie pikniku wystawione były „Dzienniki Pięknych Dźwięków”,
w których odnotowywane było miejsce i czas nagrania dźwięku. Rodzice mogli również zobaczyć mapy tematyczne, sprawdzające wiedzę dzieci ze znajomości tematu tuż przed realizacją projektu.

W trakcie Pikniku Pięknych Dźwięków dzieci zaprezentowały swoje umiejętności muzyczne na Bum Bum Rurkach. Po zakończeniu oficjalnej części można było skosztować słodkości przygotowanych przez rodziców dzieci uczestniczących w projekcie. Zakupione zestawy Bum Bum Rurek zostały przekazane do Przedszkola Samorządowego w Modlniczce, tak więc dzieci będą mogły kontynuować naukę gry na tych wszechstronnych instrumentach. W bibliotece również można wypożyczyć zestawy Bum Bum Rurek do domu i wspólnie z dziećmi odkrywać dźwięki wydobywające się z kolorowych rurek. Wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy.

×